Annons

Annons

Emma Lingtell blir ny studentordförande

Emma Lingtell blir ny ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening (Stud) vid årsskiftet.

Emma Lingtell


Emma Lingtell är i dag ordförande i Tandläkarförbundets södra studerandeförening, ett uppdrag som hon avslutar när hon efterträder Suhaib Hurani som ordförande i studerandeföreningens centralstyrelse vid nyår.
Hon är 23 år och börjar sista terminen på tandläkarutbildningen i Malmö i januari. Hon bor i Malmö och växte upp i Burseryd i Småland.
Varför satsar du på studentpolitiken?
– Studenter har svårt att få sina röster hörda i samhället. Jag ser denna post som en möjlighet att lyfta studenternas åsikter och behov. Jag har under två verksamhetsår varit engagerad i min lokalförening, Södra Studerandeföreningen och har suttit med i centralstyrelsen det senaste verksamhetsåret. Jag har för avsikt att använda denna erfarenhet för att kvalitetssäkra och främja studenternas utbildning och utveckling inför arbetslivet.
Vilka förväntningar har du inför året som ordförande i studerandeföreningens centralstyrelse?
– Jag hoppas kunna dela med mig av min kunskap till alla nya förtroendevalda som väljer att engagera sig i studerandeföreningen.
Vilka frågor vill du driva?
– Framför allt vill jag göra mitt yttersta för att alla ska känna sig involverade och hörda. Jag vill arbeta för att vi studenter ska få det inflytande vi ska ha i utbildningsfrågor. Den legitimation som följer efter en tandläkarexamen innebär ett stort ansvar och det förutsätter att utbildningen är av högsta kvalitet. Den enskilde ska känna sig trygg i den kunskap man samlat på sig under utbildningen. Det gäller både den kliniska färdighetsträningen och den teoretiska undervisningen.
Hur ser du på din roll i föreningen?
– Då jag nu läser mitt sista år vid Malmö universitet och därmed kommer att sitta första delen av verksamhetsåret som student och sista delen som tandläkare ser jag det som en unik situation som kommer att gynna kopplingen mellan studielivet och arbetslivet.
Janet Suslick

Upptäck mer