Annons

Annons

Kunskap i fokus när parodontologer jubilerade

Svensk förening för parodontologi och implantologi fyller 60 år. Jubiléet uppmärksammades med en extra matig midvinterkurs i Göteborg tidigare i januari.

Anna Bogren, ordförande i Svensk förening för parodontologi och implantologi, var nöjd med föreningens 60 års-firande.

Foto: Ingrid Helander

Anna Bogren

Gör: Universitetslektor vid Umeå universitet, specialist i parodontologi, ordförande i Svensk förening för parodontologi och implantologi.

 

Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborgs universitet 1988, specialist i parodontologi 2000, odontologie doktor 2007. Disputerade med avhandlingen Studies on the prevention of periodontal diseases.

Det årliga mötet för Sveriges parodontologer lockade ovanligt många besökare i år, konstaterar Anna Bogren, ordförande för Svensk förening för parodontologi och implantologi, nöjt. I år är det 60 år sedan föreningen bildades, och på mötet medverkade flera internationella föreläsare.

Även flera parodontologer från Sverige deltog i programmet genom att berätta om olika kluriga patientfall som de haft.

– Det handlar inte om att visa upp ”best practice” utan kan vara något de själva har funderat på och vill ha inspel kring. Det blir en dialog och ett lärande och brukar vara väldigt uppskattat, säger Anna Bogren.

Förutom att arrangera ett årligt möte, som just i år innebär ett 60 års-jubileum, bidrar föreningen bland annat med innehåll och programpunkter till den odontologiska riksstämman, där man också utser den bästa forskningsrapporten inom parodontologi- och implantologiområdet. Man bistår också när Sveriges Tandläkarförbund eller myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, behöver expertkunskap.

Vilken betydelse har föreningen för tandvården inom parodontologi och implantologi i Sverige?

– Det viktigaste är att vi får träffas i den här typen av lite mindre forum med en kollegial stämning och kunna diskutera, stötta och förmedla kunskap och erfarenhet.

Ert område, inte minst vad gäller implantat, har utvecklats mycket. Hur tror du det kommer att se ut om ytterligare 60 år?

– I framtiden hoppas jag att man ska få bättre diagnostiska hjälpmedel, som olika biomarkörer, som kan tala om ifall en patient ligger i risk för exempelvis parodontit. Jag tror att pendeln för implantat håller på att svänga och tycker att vi ska försöka ha ett större fokus på att ta hand om våra egna originaldelar och bevara våra tänder så långt det är möjligt. Om det inte går är implantat en fantastisk möjlighet, men jag tror vi kan bli bättre förebyggande vård, säger Anna Bogren.

Upptäck mer