Annons

Annons

Nio får bidrag och stipendier

Göteborgs Tandläkare-Sällskap delade ut en rad utmärkelser vid ett högtidssammanträde i slutet av januari.  Två personer har fått forskningsbidrag på 20 000 kronor vardera. * Amina Basic jobbar med ett projekt med namnet “Hydrogensulphide as riskmarker for proteolytic activity in the subgingival florain periodontitis”. * Tania Godoy forskar om det antipsykotiska läkemedlet Amisulprids salivsekretoriska effekter. Sju...

Göteborgs Tandläkare-Sällskap delade ut en rad utmärkelser vid ett högtidssammanträde i slutet av januari.
 Två personer har fått forskningsbidrag på 20 000 kronor vardera.
* Amina Basic jobbar med ett projekt med namnet “Hydrogensulphide as riskmarker for proteolytic activity in the subgingival florain periodontitis”.
* Tania Godoy forskar om det antipsykotiska läkemedlet Amisulprids salivsekretoriska effekter.
Sju personer har fått resestipendier på 11 000 kronor vardera, utom en som har fått något mindre.
* Birgitta Johansson Cahlin forskar om farmaka vid TMD och bruxism.
* Maria Westin forskar om keratinuttryck i den orala mucosan hos patienter med recidiverande aftös stomatit och effekten på slemhinnan med klorhexidinbehandling.
* Sargon Barkarmo gör ett projekt med namnet ”Nano hydroxyapatite and polymer bone-implants”.
* Emina Cirgic forskar om behandling av Angle klass II:1 bett med stor horisontell överbitning med aktivator respektive prefabricerad apparatur med avseende på patientreaktion.
* Gita Gale studerar granulomatösa sjukdomar i den orala och mag-tarmkanalens slemhinna.
* Carl-Otto Brahm forskar om hur tandläkare hanterar tandvårdsrädda patienter. Fokus ligger på utbildning och behandling.
* Christina Fahlvik Planefeldt har fått 10 130 kronor för biståndsarbete i Khayelitsha, en kåkstad utanför Kapstaden i Sydafrika.

Upptäck mer