Annons

Annons

Råd att sluta röka räckte inte

Tandläkarråd att sluta röka var korrelerat till att försöka sluta röka, inte att lyckas sluta, visar studie.

Tandläkare i USA uppmuntras av folkhälsomyndigheten och amerikanska tandläkarorganisationen att berätta om hälsofördelarna med att sluta röka. Sammanlagt 1 024 vuxna rökare ingick i en studie där samtliga hade rapporterat ett tandläkarbesök det senaste året. Under besöket hade tandläkaren i 45 procent av fallen haft ett samtal om rökningens risker.
Ett samtal om rökning var inte korrelerat till att lyckas sluta röka, däremot till att göra ett försök att sluta. Artikelförfattarna drar slutsatsen att det inte räcker att tala om rökningens risker, trots att tidigare studier har visat att ett samtal med en kliniker dubblar sannolikheten att sluta röka jämfört med att sluta på egen impuls. Kanske har dessa studier varit under mer ideala förhållanden än hur det ofta kan se ut i verkligheten.
Den aktuella studien är en av få populationsbaserade undersökningar i USA som studerat effekten av rökråd, och liknande icke-resultat av råd har setts i en studie i Kanada.

Stöd att sluta röka

Det behövs troligen stöd, utöver råd. Tidigare studier har visat att tandläkaren ofta har ett samtal om rökningens risker, men inte erbjuder konkreta strategier eller stöd kring hur man ska sluta röka.
I den aktuella studien var det mer vanligt att tandläkaren gav råd om personen var medelålders, hade dålig allmänhälsa och hade kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det är personer som skulle ha stor nytta av att sluta röka, men troligen också har svårt att sluta på grund av ett långvarigt beroende. De skulle kanske bli hjälpta av nikotin­ersätt­ningsmedel, läkemedel eller beteendeterapi, resonerar författarna.
Studien baseras på data från National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES, från åren 2015–2018. Samtliga i studien var rökare eller hade nyligen lyckats sluta röka med ett uppehåll på sex månader eller längre. De som lyckats sluta utgjorde 6 procent, och 54 procent hade gjort minst ett försök att sluta röka.

Upptäck mer