Annons

Annons

Regeringen: mer makt till Försäkringskassan

Socialdepartementet föreslår ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd i en ny proposition. Om riksdagen säger ja gäller ändringarna från 1 juli i år.

Regeringen vill att Försäkringskassan ska få förstärkta sanktionsmöjligheter vad gäller tandvårdsstödet. Myndigheten ska få större möjligheter att göra förhandsprövningar och få hålla inne ersättning till vårdgivare som inte gör som de ska enligt lagen.
Regeringen föreslår också att Försäkringskassans beslut i ärenden om statligt tandvårdsstöd ska gälla omedelbart.
Det behövs en mer systematisk uppföljning av felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet, enligt regeringen.
En ny utredning som analyserar de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa och som föreslår åtgärder som kan minska dem föreslås också.
Läs mer i propositionen “Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning“.

Upptäck mer