Annons

Annons

Riksdagen avslog motioner om tandvård

Riksdagen har nu beslutat att säga nej till 50 motioner som handlar om tandvård och läkemedel.

Foto: Colourbox

Åtta motioner handlade specifikt om tandvården, till exempel om jämlik tandvård och om högkostnadsskydd inom tandvården. Samtliga motioner avslogs med hänvisning till pågående utredningar.

För förslag om högkostnadsskydd för tandvården hänvisar Socialutskottet i sitt betänkande till budgetpropositionen för 2023 och till Tidöavtalet, som anger att man ska se över tandvårdens högkostnadsskydd för att det mer ska efterlikna det högkostnadsskydd som finns i övrig vård.

För flera motioner kring tandvårdssystemet hänvisas till att Regeringskansliet bereder betänkandet (SOU 2021:8) som lämnades av Utredningen om en jämlik tandvård, och man vill inte föregå detta.

Socialutskottet svarar också angående tillgång på tandvårdpersonal och tandvårdens tillgänglighet, att Nationella vårdkompetensrådet genom sin rådgivande funktion har en viktig roll i detta.

Upptäck mer