Annons

Annons

Riksstämman 2020 blir digital

Nu står det klart att Odontologisk Riksstämma 2020 inte kommer att genomföras i Göteborg. I stället blir det en digital version under två halvdagar i november.

Riksstämmenämndens ordförande Hans Sandberg konstaterar att pandemiläget gör det omöjligt att genomföra en fysisk riksstämma i november.

Hans Sandberg


– Stämman är viktig och behovet att samlas och träffa kolleger är förstås extra stort i dessa tider, så det är med stor sorg vi ställer in evenemanget på Svenska Mässan i Göteborg. I stället jobbar vi nu för fullt med att få till ett digitalt arrangemang.
Tanken är att man under två halvdagar, den 11 och 12 november, kommer att direktsända två debatter på temat ”Tandvård i krisen” respektive ”Kompetensförsörjning inom tandvård och akademi”. Dessutom kommer det att finnas ett antal förinspelade seminarier tillgängliga, berättar Hans Sandberg.
– Tanken är att de ska finnas tillgängliga som en kunskapsbank även efter riksstämman.

Upptäck mer