Fortsätt utveckla frivillig efterutbildning

Efterutbildning är viktigt för en hög patientsäkerhet och därmed vår trovärdighet. Men ger ett obligatorium detta per automatik? Vi kan inte vänta på ett eventuellt framtida beslut om obligatorium. Sedan 2015 pågår i Fortbildningsrådet inom Sveriges Tandläkarförbund överläggningar och ett utvecklingsarbete kring en strukturerad och dokumenterad fortbildning.

Debatt

Magnus Hakeberg får Forssbergspriset

Magnus Hakeberg, professor i Göteborg, får Forssbergspriset 2020, bland annat för studier om hur tandvårdsfobi påverkar patienters orala hälsa och för att han har utvecklat behandlingsmodeller som har varit viktiga för tandvårdsrädda patienter.

Nyheter

Riksstämman 2020 blir digital

Nu står det klart att Odontologisk Riksstämma 2020 inte kommer att genomföras i Göteborg. I stället blir det en digital version under två halvdagar i november.

Covid-19

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.

Nyheter

SBU synar översikter inom tandvården

SBU kartlägger systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling inom tandvården. En rapport publiceras till våren om allt går som planerat.

Nyheter

Chaim Zlotnik blir ny ordförande

Chaim Zlotnik blir ny ordförande i Sveriges Tandläkarförbund från årsskiftet. Det bestämde förbundsmötet den 7 december.

Nyheter

Förbundet stöttar inför kunskapsprovet

Från årsskiftet ska alla som vill förbereda sig för kunskapsprovet för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES kunna få bättre stöd.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons