Annons

Annons

Han belönas för arbete med äldres tandvård

Göran Friman, privattandläkare och bedömningstandläkare i Region Värmland, får bidrag från Tandläkarförbundets fond för hälsobefrämjande insatser för bland annat arbetet med äldres munhälsovård.

Tandläkaren Göran Friman uppmärksammas för sitt arbete med äldres munvård vid årets riksstämma.

Foto: Privat, Colourbox

Göran Friman
  • Uppdrag: Sedan 2021 sitter han med i den nationella arbetsgruppen för äldres munhälsa (NAG), som representant för Region Värmland. Huvudman för kunskapsstödet är Sveriges kommuner och regioner (SKR).
  • Anlitad föreläsare och håller utbildningar för blivande munvårdsombud i Sveriges Tandläkarförbunds regi efter ett förslag från honom själv. Region Västmanland ligger långt fram och har beställt utbildningen för alla sina tio kommuners omsorgspersonal.
  • Titel: Legitimerad tandläkare, medicine doktor, bedömningstandläkare i Region Värmland och adjungerad lärare vid Karlstads universitet.
  • Göran Friman tar emot vid priset vid riksstämmans invigning den 15 november 15:30-16:45. Prissumman ligger på 30 000 kronor.
  • I Svenska Tandläkarförbundets stadgar står att: ”Fonden har till ändamål att stödja forskning eller uppmärksamma personer och organisationer som bidrar till att ge allmänheten goda tandvårdsvanor och som skapar goda och positiva attityder till förebyggande egentandvård”.

Vad säger du om utmärkelsen?

– Det är oerhört hedrande att få höra till skaran som fått det.

Göran Friman har flera nationella och regionala uppdrag och projekt som löper parallellt.

Hur får du tid till allt?

– Bra fråga! Jag har en pappershög till vänster om mig på skrivbordet, säger han med ett skratt.

– Arbetet fungerar bra när deadlines ligger olika i tiden, tillägger han.

Som forskare tyder hans resultat på att tandvården genom medicinsk screening kan identifiera patienter som riskerar att drabbas av eller har odiagnostiserad diabetes typ 2 eller högt blodtryck. Han fortsätter nu sin forskning tillsammans med en forskargrupp för att undersöka hur medicinsk screening utifrån kända orala och allmänna riskfaktorer kan utföras inom tandvården.

Göran Friman är entusiastisk och berättar även om sitt engagemang för äldres munhälsa. Han är särskilt intresserad av hur sköra äldres livssituation kan uppmärksammas innan de idag fångas upp av vårdprogram vid så kallad F- och N-tandvård. Det är vanligt att sköra äldre vid denna tid förlorar sin tandvårdskontakt. Detta är observerat av tandvården som måste verka för att bevara de äldres tandvårdskontakt; ”Mind the gap!”. Begreppet associerar till avståndet mellan perrongen och tåget.

– Munvården fungerar ännu inte fullt för personer som bor på äldreboende och för dem som har stöd i hemmet. Det finns tydliga samband mellan munhälsa och övrig hälsa, säger Göran Friman.

– Bekymret är hur kunskapen om äldres munhälsa och god munvård ska genomsyra den kommunala omsorgen.

Fondkommitténs motivering

Fonden har till ändamål att stödja forskning eller uppmärksamma personer och organisationer som bidrar till att ge allmänheten goda tandvårdsvanor och som skapar goda och positiva attityder till förebyggande egentandvård.

 

Göran Friman har fördjupat kunskapen inom ett område som är högst aktuell med framtidens demografiska möjligheter för ögonen. Göran har tidigare prisats för att han genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan mellan tandvård och sjukvård då hans forskning är ett utmärkt exempel på när värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur det kliniska patientnära arbetet. Under de senaste åren har just denna tillämpning vunnit värdefull mark för patienterna och samarbetet mellan olika sektorer.

 

Göran har under de senaste åren inom ramen för förbundets fortbildningsverksamhet arbetat fram och genomfört en utbildning som riktar sig till kommunal omsorgspersonal. Arbetet ger viktiga argument i förbundets politiska påverkansarbete i att synliggöra de positiva effekterna, såväl de mänskliga som de monetära, av en god munhälsa för äldre.

 

Görans bidrag och engagemang är ett utmärkt exempel på när forskning bildar ett värdeskapande kugghjul  där påverkansarbete och fortbildning tillsammans kan hantera komplexa frågor och ge patienterna möjligheter till goda tandvårdsvanor och som skapar goda och positiva attityder till förebyggande egentandvård.

Upptäck mer