Annons

Annons

Röster om riksstämman i Umeå

Tandläkartidningen bevakade Odontologisk riksstämma i Umeå och träffade en rad besökare. Vi tog pulsen på några av dem. Vad tycker du om årets riksstämma? Vad har du tittat och lyssnat på i år?

Tandläkartidningens reporter Peter Söderlund haffade Lena Turdell, Edvin Creuzfeldt, Christina Tengström, Mica Burlin, Rolf Grundström och Anna Bystedt i vimlet på riksstämman.

Foto: Peter Söderlund

 

Edvin Creuzfeldt, tandläkarstudent vid Umeå universitet.

– Det är väldigt trevligt att vara här. Det är kul att träffa så många som har samma intresse som jag.

– Jag har lyssnat på ett föredrag om ortodonti och parodontologi. Jag lyssnade även på presentationen Tackla tobak. Jag har fått en väldigt bra inblick i yrket och har tagit till mig detaljer som jag kommer ha nytta av i framtiden.

 

Lena Turdell, privattandläkare i Gällivare.

– Det är väldigt trevligt att vara här. Jag har jobbat som tandläkare i många år och utbildade mig här i Umeå. Jag känner ganska många besökare som kommer hit.

– Jag ska lyssna på föredraget om vad tandvården ska göra när antibiotikan tar slut.

 

Christina Tengström, specialist orofacial medicin på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

– Det är väldigt roligt att vara här. Jag utbildade mig i Umeå och har inte varit här sedan 1987 då jag tog examen.

– Jag har lyssnat på presentationer av forskningsrapporter, sådant som ligger inom mitt fält. Det är bland annat antiresorptiv bröstcancerbehandling.

 

Rolf Grundström, privattandläkare i Umeå.

– Det är en väldigt bra mässa. Det är lagom med folk här, i Stockholm och Göteborg är det trångt.

– Jag har bara en mässbiljett och hinner inte mer, jag har patienter att behandla.

 

Mica Burlin, tandläkarstudent vid Umeå universitet.

– Det är väldigt intressant att träffa likasinnade. Jag har lärt mig mycket om företag i branschen och upptäckt sådana jag inte alls haft koll på tidigare.

– Jag tycker föredraget om parodontologi var väldigt intressant.

 

Anna Bystedt, enhetschef för käkkirurgi, orofacial medicin och röntgen i Sundsvall.

– Det är fantastiskt att vi får ett evenemang här i norr, Sverige är ett avlångt land.

– Jag har lyssnat på ett föredrag om utsatta barn och hur man hittar dem och kopplar in socialtjänsten. Sedan har jag själv hållit ett föredrag om ergonomi och om hur man ska få ett hållbart arbetsliv. Med små och lätta medel går det att undvika problem.

Upptäck mer