Annons

Annons

Så beställer du tandtekniska arbeten

Tandläkartidningen ger tips om hur tandtekniska arbeten ska beställas.

– Tandläkaren och det tandtekniska labbet gör tillsammans en produkt som är anpassad till en viss patient. Ansvaret för utformningen ligger på tandläkaren, som ska signera anvisningen, men ibland är varken tandläkaren eller tandteknikern medveten om det, säger Mats Ohlson, civilingenjör och senior expert vid Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik.
Eftersom tandvården är en mycket liten del av den verksamhet som regleras med det medicintekniska regelverket är det svårt att se hur de generellt skrivna texterna ska tolkas ur tandteknisk synpunkt. Därför tar Läkemedelsverket fram ett dokument som tolkar hur det medicintekniska regelverket ska tillämpas inom tandvården.
”Tandtekniska arbeten – en vägledning” är namnet på dokumentet,  som presenteras den 14 oktober i Uppsala och även den 18 november på årets odontologiska riksstämma i Älvsjö utanför Stockholm.
Tandläkartidningen ger tips om hur tandtekniska arbeten ska beställas i nummer 11 2011, eller logga in och läs mer i Tandläkartidningen +.
 

Upptäck mer