Läkemedelsverket backar om registreringsavgift

Kritiken mot de nya årsavgifterna, som höjts med 1400 procent jämfört med tidigare år, har varit förödande. Nu backar Läkemedelsverket (LMV) och skjuter fram förfallodatum för avgiftsfakturorna för medicintekniska produkter till den 31 maj 2022.

Nyheter

Chockhöjd avgift rullas ut

Nu i februari 2022 påbörjar Läkemedelsverket utskick av sin nya registreringsavgift för tandtekniska labb, som höjs med nästan 1400 procent jämfört med tidigare.

Nyheter

Läkemedelsverket vill chockhöja registreringsavgift

Läkemedelsverket (LMV) vill chockhöja av registreringsavgiften med 1400 procent för tandtekniska laboratorier och tandläkare som tillverkar specialanpassade produkter, exempelvis protetiska ersättningar.

Nyheter

Försäkringskassan kräver tillbaka pengar

Försäkringskassan kräver pengar tillbaka från tandläkare som anlitar tandtekniska labb som inte är registrerade hos Läkemedelsverket. Det är ett stort problem, anser Nazeem Seyed, ägare till tandvårdskedjan Sverigekliniker AB.

Nyheter

Okänt antal olagliga tandtekniska labb

Tandtekniska laboratorier ska vara registrerade hos Läkemedelsverket. Annars är verksamheten olaglig. Men ingen myndighet ansvarar för att hitta labb som inte är registrerade.

Nyheter

Begränsad tillsyn av tandtekniska labb

Läkemedelsverket gör få kontroller av tandtekniska labb. Bara nio kontroller har gjorts sedan början av 2016.

Nyheter

Bristfällig rapportering äventyrar patientsäkerhet

Tandläkare är skyldiga att anmäla problem med tandtekniska arbeten till Läkemedelsverket, men så få anmäler brister att patientsäkerheten äventyras, enligt Mitra Ghannad på Läkemedelsverket.

Nyheter

Spårbarhet ökar patientsäkerheten

Innehållet i tandtekniska arbeten ska vara spårbart för att öka patientsäkerheten.

Nyheter

Vägledning om tandteknik presenteras

Läkemedelsverket presenterar "Tandtekniska arbeten – en vägledning".

Nyheter

Så beställer du tandtekniska arbeten

"MK2". Så kan anvisningen från en tandläkare till ett tandtekniskt laboratorium i sämsta fall se ut.

Okategoriserade

Standarder löser problem inom tandvården

Det finns drygt 160 standarder inom tandvården i Sverige. En standard är ett sätt att lösa återkommande problem.

Nyheter

Så beställer du tandtekniska arbeten

Tandläkartidningen ger tips om hur tandtekniska arbeten ska beställas.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons