Annons

Annons

Så förändras tandvårdsstödet 2020

Den 15 januari börjar den nya föreskriften för tandvårdsstödet att gälla. I år har man inriktat sig på behandling av parodontala sjukdomar, reparativ och rehabiliterande vård, och att göra en språklig översyn.

Förslaget till förändringar i det statliga tandvårdsstödet skickades på remiss i början av mars. 32 remissvar kom in, och efter några mindre justeringar skickades förslaget till nämnden för beslut.
Nämnden beslutade sista maj år 2019 i enlighet med förslaget, med ett undantag. Man vill avvakta med ersättning för implantat i entandslucka i vissa fall, tillstånd 5032. Detta för att utgifterna för det statliga tandvårdsstödet ska kunna rymmas inom ramen som ges av statsbudgeten.
På TLV:s webbplats finns mer information om samtliga ändringar samt den nya föreskriften.
De nya föreskrifterna börjar gälla den 15 januari 2020.
Läs mer om det remitterade förslaget här. 

Upptäck mer