Annons

Annons

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.

Tandvården är berörd av den nya lagen, enligt Gunilla Klingberg, som medverkar vid seminariet på riksstämman. Hon är pedodontist och dekan vid odontologiska fakulteten i Malmö.
Barns behov och rättigheter har hittills inte alltid beaktats inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården, enligt barnombudsmannen (BO).

Gunilla Klingberg


– Barn som far illa anmäls inte i den utsträckning som man kan förvänta sig. Barn bemöts inte alltid med respekt och det händer att deras integritet kränks. Vi lyssnar till exempel inte alltid på vad barnet vill i behandlingssituationen, säger Gunilla Klingberg.
Barn får starkare ställning
Lagen stärker barnets ställning och tydliggör att vuxna alltid ska utgå från principen att det som påverkar barn ska göras för barnens bästa.
– Varje barn ska få göra sin röst hörd och vi ska lyssna på dem. De får inte diskrimineras och de har rätt till bästa möjliga hälsa.
Hur påverkar det tandvården?
– Inom tandvården kommer vi att behöva säkerställa att vi i alla beslut beaktar barns behov och vilja. När vi gör förändringar i verksamheter som möter barn kommer vi exempelvis att behöva göra barnkonsekvensanalyser.
En annan ny uppgift blir att se till att tandvårdspersonal har kännedom om barnkonventionen och vad den innebär.
– Ska man arbeta med barn ska man också ha kunskap om barn, till exempel om barnets utveckling och hälsa, hur barnens liv och vardag ser ut och hur man kommunicerar m barn, säger Gunilla Klingberg.
Hon tror också att tandvården behöver hitta system som gör det lättare för barn att lämna synpunkter på verksamheten.
Utredningen försenad
Riksdagen tog beslutet att införa den nya lagen i juni 2018.
En barnkonventionsutredning som kartlägger hur konventionen överensstämmer med hur dagens lagar och regler har tillämpats och vilka förändringar som behövs tillsattes under våren 2018.
Utredningen skulle vara klar nu men har nyligen fått en förlängning till november 2020. Trots det införs barnkonventionen som svensk lag nu vid årsskiftet.
Janet Suslick

Upptäck mer