Annons

Annons

Så ska tandvårdens digitala system bli mer enhetliga

Hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, ska få mer enhetliga digitala system. Med ett större statligt ansvar för den digitala infrastrukturen ska patientsäkerheten öka, enligt regeringen.

Foto: Colourbox

Regeringen har därför gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en ”färdplan” för hur detta ska åstadkommas. I den ska myndigheten bland annat ange vad som krävs för att bygga upp en gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården och i vilken ordning saker och ting bör göras.

Bristande digital infrastruktur leder, enligt socialminister Jakob Forssmed, KD, både till förlorad tid för patienter och till frustration hos vårdpersonal.

– De dåliga förutsättningarna kan i värsta fall resultera i rena patientsäkerhetsrisker, när vårdpersonal saknar uppgifter som är avgörande för att patienten ska få en god vård, säger Jakob Forssmed, i ett pressmeddelande.

Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på initiativet och ser stora fördelar med möjligheten att dela vård- och omsorgsdokumentation mellan vårdgivare, säger förbundets ordförande Chaim Zlotnik.

– För tandvårdens del är det exempelvis viktigt att få information om läkemedel som en patient tar.

Chaim Zlotnik påpekar dock vikten av säkerhet och integritet och att patienterna får information om att uppgifterna kommer att vara tillgängliga för andra vårdgivare och behandlare.

– Förtroendet i relationen mellan patienten och tandläkaren bygger på att patienten ska kunna lita på att den information som lämnas till tandläkaren behandlas på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att behörigheten till uppgifterna begränsas till det som är nödvändigt för att varje användare ska kunna fullgöra sin behandling.

Frågan är emellertid inte ny. För tre år sedan presenterade Socialstyrelsen en rapport där man visade på hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård, bland annat vad gäller digital infrastruktur. I rapporten konstaterades bland annat att systemen för journalföring och e-tjänster är helt åtskilda och att både kunskapen och utbildningen om kopplingen mellan allmänhälsa och munhälsa saknas.

I rapporten slogs bland annat fast att tandvården behöver omfattas av arbetet med utveckling av gemensamma journalsystem och e-hälsotjänster och att tandvården och hälso- och sjukvården behöver utveckla system för att kunna följa hur samverkan dem emellan fungerar.

– Tandvården kan till exempel informera övriga hälso- och sjukvården om exempelvis en patient reagerar avvikande på ett material eller läkemedel vid tandvårdsbehandlingar, säger Chaim Zlotnik.

Från och med den 1 augusti 2023 får E-hälsomyndigheten ett utökat ansvar att samordna regeringens satsningar på nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Upptäck mer