Annons

Annons

Samband mellan barns och föräldrars tandhälsa

Karies är upp till dubbelt så vanlig hos barn och ungdomar till föräldrar som har dålig tandhälsa än hos unga vars föräldrar har bra tandhälsa.

Ju sämre tandhälsa föräldrarna har, desto större risk för att barnen ska få omfattande kariesangrepp.
Rapporten visar att de starkaste riskfaktorerna för att barn och unga ska få karies är:
* att ha invandrade föräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa
* att familjen får ekonomiskt bistånd
* att föräldrarna har låg utbildning
* att föräldrarna är unga och själva har dålig tandhälsa.
Risken att barn inte kommer till tandvård ökar om de har:
* en ensamstående förälder
* en ung förälder
* en familj som får ekonomiskt bistånd
* föräldrar som har låg utbildning.
Barn till unga föräldrar som inte kommer till tandvården löper störst risk att utebli från tandvårdsbesök. Risken är mer än fyra gånger högre än hos barn till äldre föräldrar som besöker tandvården regelbundet.
Läs mer i rapporten ”Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga – Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”.

Upptäck mer