Andelen barn som far illa minskar i Sverige

De senaste tio åren har andelen barn som anger att de har blivit slagna hemma minskat, visar ny svensk studie.

Forskning

Privattandläkare ratar barntandvårdsavtal

När Landstinget i Kalmar län presenterade sitt nya barntandvårdsavtal ratades avtalet av flera privattandläkare. De anser att det nya avtalet inte täcker deras kostnader. Efter den 1 april i år har 2 300 nya barn och ungdomar listats hos Folktandvården i Kalmar län.

Nyheter

Folktandvården fyller 80 år

Den 25 maj var det 80 år sedan riksdagen beslutade att inrätta folktandvården. Det firades med fluorskölj och ballonger, men också med att försöka nå ut med budskapet att det behövs fler utbildningsplatser för tandläkare och tandhygienister.

Nyheter

Tandläkarbrist orsakar varsel i Västerbotten

Modellen med minst en klinik per kommun som grundorganisation för folktandvården i glesbygd är satt under stark press i Västerbotten. Bristen på tandläkare har lett till att sex tandsköterskor har varslats om uppsägning.

Nyheter

Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden

En ny svensk studie visar att barn som utretts inom socialtjänsten för misstanke om att vara utsatta för våld har sämre tandhälsa och uteblir i högre grad från tand­läkarbesök än matchade kontroller.

Forskning

Nytt webbstöd för att upptäcka våld

Nu lanserar Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen en webbplats som ska underlätta för tandvården att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer.

Nyheter

Dåligt betalt för barn- och ungdomstandvård

Det behövs en ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård. Det är slutsatsen i en ny rapport från Privattandläkarna.

Nyheter

Forskande kliniker med barnens bästa i blicken

Barn- och ungdomstandvården kostar flera miljarder kronor om året, men man vet inte fullt ut om den är effektiv. Det behövs mer kunskap om nästan allt, berättar Christina Stecksén-Blicks.

Forskning

Samband mellan barns och föräldrars tandhälsa

Karies är upp till dubbelt så vanlig hos barn och ungdomar till föräldrar som har dålig tandhälsa än hos unga vars föräldrar har bra tandhälsa.

Nyheter

”Dags för indikatorer för god barntandvård”

Inför indikatorer för god barntandvård, föreslår pedodontisten Christer Ullbro.

Artikelserier

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons