Annons

Annons

Samtliga kliniker registreras hos SSM

Alla mottagningar som använder intraoral röntgen måste registrera sig hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) från februari nästa år.

Anders Wikander, tandläkare och inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, arbetar intensivt med nya föreskrifter för tandvården. Föreskrifterna reglerar strålsäkerheten och kommer att träda i kraft senast i februari 2018.
– Kravnivån kommer att vara ungefär som hittills, men det blir även en anmälnings- och registreringsplikt som inte har funnits tidigare. Med anmälningsplikten följer också en avgift, säger han.
Exakt hur registreringen ska gå till är inte klart än, men eftersom kravet finns med i EU-direktiv kan det generella tillståndet som gäller i dag inte längre vara kvar, berättar han.
Förslaget till de nya föreskrifterna skickas ut på remiss i början på april och svarstiden går ut tre månader senare.
Särskild tillsyn slopas
En annan nyhet är att SSM häver sin särskilda tillsyn på Praktikertjänst AB.
Praktikertjänst har varit under särskild tillsyn sedan slutet av 2013 därför att flera Praktikertjänstmottagningar använde panoramaröntgen utan tillstånd.
Praktikertjänst har fortfarande problem med rutiner för användningen av CBCT (”cone beam computed tomography”), enligt SSM. Några mottagningar har använt CBCT utan tillstånd, men bolaget har redovisat en plan för att åtgärda bristerna.
Granskar data
SSM fortsätter att följa Praktikertjänst, men det blir inom ramen för den ordinarie tillsynen.
– Vi granskar data från Försäkringskassan och hittar sådant som vi bedömer som avvikelser, till exempel att en praktik som inte har tillstånd hos oss ändå har gjort panoramaröntgenundersökningar, berättar Anders Wikander.
Utifrån det gör SSM inplanerade inspektioner och det blir även inspektioner efter andra indikationer.
– Under 2016 fick vi impulser från IVO, Försäkringskassan och visselblåsare i verksamheten.

Upptäck mer