Annons

Annons

Screenade för TMD ignoreras i tandvården

Fyra av tio patienter som identifieras via TMD-screening lämnas helt utan åtgärd i tandvården. Och trots extra utbildnings­insatser och beslutsstöd blir det inte bättre.

Temporomandibulära problem är underdiagnostiserade och underbehandlade i Sverige. Uppskattningar av behandlingsbehovet pekar på att någonstans mellan 5 och 15 procent av befolkningen borde få behandling, men endast någon enstaka procent får det i praktiken.
För att öka tandvårdens fokus på patientgruppen har ett screeningsystem med tre frågor använts i folktandvården i Västerbottens läns landsting till samtliga patienter sedan 2010. Systemet är även infört på många ställen i övriga landet där till exempel folktandvården i Stockholm, Skåne, Östergötland och Gävleborg använder sig av frågorna.

Strider emot instruktioner

Men nu visar femårsuppföljningen av systemet i Västerbotten att drygt 45 procent av de patienter som identifieras som positiva vid screeningen ignoreras helt i tandvården. Tandläkarna lämnar patienternas positiva screeningsvar utan kommentar i journalerna och utan åtgärd i praktiken. Något som fullständigt strider emot de instruktioner som tandvårdspersonalen har.

Anna Lövgren


– När en patient svarar ”ja” på någon av de tre frågorna ska tandvårdspersonalen göra en klinisk bedömning som noteras i journalen, säger Anna Lövgren, biträdande lektor vid institutionen för klinisk oral fysiologi vid Umeå universitet.
Hon jämför med situationen vid karies.
– Det är inte alltid att lösningen är att behandla karies direkt, men då är vi väldigt duktiga på att notera det i patienternas journaler, men den här typen av besvär tenderar att trilla bort, säger hon.

”Vi är helt förbluffade. Vi kan inte förklara detta resultat.”

Anna Lövgren är ansvarig för forskningsprojektet som undersöker TMD-screeningen i Västerbotten, och för att se om det gick att förbättra den kliniska handläggningen genomförde hon en studie vid fyra av folktandvårdens kliniker i norra Umeå.
Tandvårdspersonalen fick först en utbildning kring temporomandibulära problem och hur de ska hanteras och behandlas, varefter personalen försågs med ett beslutsträd som hjälp i de kliniska bedömningarna. Men trots det blev det ingen förbättring. När Anna Lövgren summerade resultaten efter utbildning och beslutsträd var det fortfarande drygt fyra av tio patienter som helt saknade kliniska beslut kring sitt positiva screeningssvar.
– Vi är helt förbluffade. Vi kan inte förklara detta resultat, säger hon.

Ingen annan tar hand om patienterna

För att försöka förstå vad som går fel genomför hon just nu djupintervjuer med tandläkare.
Om det är något i tandvårdens organisation som försvårar handläggandet måste professionen kunna ta hand om det bättre, menar hon.
– Varje individ i tandvården måste ta sitt ansvar som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är ju inget alternativ att välja bort en arbetsuppgift. Detta är tandläkarnas ansvar, det finns ingen annan vårdkategori som tar hand om dessa patienter i samhället, säger hon.

Upptäck mer