Annons

Annons

Senaste nytt 2022-09-20

Gällivare först att anlita hyrtandläkare

Illustration: Colourbox

Gällivare blir första folktandvårdsklinik att använda det stora ramavtal för tandläkarbemanning som Region Norrbotten tecknat med tio leverantörer. Bemannings­företag och privattandläkare ersätts med ett timpris från 1 099 kronor.

Totalt har Region Norrbotten reserverat tio miljoner kronor för att hyra in tandläkare genom det unika avtalet, som blev klart i juli efter en upphandlingsprocess i våras.

Start sker i liten skala under hösten i Gällivare, där bristen på tandläkare är som störst inom folktandvården.

Eva Holmgren

– Sedan den 5 september har vi en tandläkare på plats genom det nya avtalet. Det blir under fyra veckor och följs sedan av utvärdering om hur vi går vidare, säger Eva Holmgren, chef för den basenhet inom Folktandvården Norrbotten där Gällivarekliniken ingår.

Bemanningslösningen är kontroversiell utifrån att folktandvården som helhet i Sverige spjärnat emot en utveckling med hyrpersonal.

Men Region Norrbotten har under en ny, politisk ledning – Norrbottens sjukvårdsparti i samverkan med borgerliga partier – valt att gå emot konsensus med hänvisning till att den stora bristen på tandläkare kräver nya grepp.

– Hyrtandläkare är ingen långsiktig lösning, men hjälper oss i en jobbig situation med en vårdskuld som byggts upp av en längre tids underbemanning, säger Eva Holmgren.

– Behovet av akut tandvård är stort och det är framför allt där som en inhyrd tandläkare kan avlasta, så att ordinarie personal kan jobba mer mot övriga prioriterade grupper.

I upphandlingen öppnade Region Norrbotten för att skriva avtal med högst 15 leverantörer enligt en rangordningsmodell där företagen placeras i turordning att få bli inhyrda utifrån lägsta anbudspris.

Bemanningsföretagen dominerar

Elva företag deltog i upphandlingen och i slutändan antogs tio av dessa utifrån en bedömning att de uppfyller alla obligatoriska krav, exempelvis att kunna bistå med tandläkare med minst fem års klinisk erfarenhet i Sverige.

Prissättningen spretar rejält – från 1 099* till 1 492 kronor per timme för de fem högst rangordnade anbuden till ett högsta pris på 5 000 kronor per timme.

Bemanningsföretagen dominerar bland leverantörerna, med Doc care som högst rangordnad. En förklaring kan vara en större vana att arbeta med offentlig upphandling bland bemanningsföretag.

Erik Ahlbom, tandläkare i Ljungskile, är som fjärderangordnad högst placerad bland privattandläkare.

Erik Ahlbom

Han tycker inte att en ovana att arbeta med lagen om offentlig upphandling, LOU, borde stänga ute tandvårdsföretag.

– Upphandlingsprocessen är inte helt okomplicerad, men inte omöjlig.

Erik Ahlbom har varit aktiv i debatten om att göra privattandvården till en resurs för att lösa bristen på tandläkare inom folktandvården.

– Det gläder mig att Norrbotten ser ljuset och ändrar sig från att tidigare hävdat att det inte fungerar med inhyrning. Min gissning är att de kommer att ha framgång och att fler regioner följer efter med upphandling av allmäntandläkare.

– Jag har själv fått en förfrågan från deras HR om uppdrag genom det nya avtalet, men har fått tacka nej då jag har uppdrag för en privat mottagning en bit in på nästa år, säger Erik Ahlbom.

Han ser det som ett genombrott med en större upphandling av hyrtandläkare. Tidigare har han anlitats som konsult av bland annat Region Gotland för uppdrag som allmäntandläkare.

“Tandvården har mer eller mindre kollapsat norr om Dalälven – utan hjälp av konsulter.“

– Men många regioner vill inte använda sig av konsulter, med banala argument som att ”då skulle alla vilja vara konsulter och organisationen kollapsa”. För det första har den inte kollapsat på exempelvis Gotland, och inte heller sjukvården har kollapsat av att ta in hyrläkare. Sedan kan jag tillägga att tandvården mer eller mindre kollapsat norr om Dalälven – utan hjälp av konsulter, säger Erik Ahlbom.

Tandvården ny marknad

Tredjerangordnade Skandinavisk hälsovård är ett av bemanningsföretagen som nu rustar för tandvården som en ny marknad.

Vd Marie Öhrstedt ser positivt på att vara en del av en ny marknadslösning för tandläkare, och lyfter fram ambitionen att vara en stabil, kompetent och trygg samarbetspartner för Region Norrbotten.

Fakta om upphandlingen i Region Norrbotten
  • Region Norrbotten fattade tilldelningsbeslut under sommaren för upphandlingen ”2022 – Bemanning av legitimerad allmäntandläkare” med avtal för tio företag.
  • Avtal har tecknats med följande företag, rangordnade efter lägsta timpris och i den ordning som folktandvården kommer att välja inhyrning: Doc care AB, Agila doctor AB, Skandinavisk hälsovård AB, Erik Ahlbom, Läkarjouren i Norrland AB, Almia AB, Colligo vårdkompetens AB, Tandmottagning i Stockholm AB, Crown jaber AB, Asparusova dental consulting AB.

Marie Öhrstedt

– Själv har jag många års erfarenhet av att rekrytera tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor och tycker att det är ett spännande område att verka inom. Vår ansvariga verksamhetschef har dessutom själv en bakgrund som tandhygienist och en väldigt god förståelse för hur tandvården fungerar. Vi ser ett stort intresse hos tandläkarna runt om i landet att åka upp till Norrbotten för att hjälpa till och stötta upp i verksamheterna, säger Marie Öhrstedt.

Branschorganisationen Privattandläkarna ser negativt på Norrbottensmodellen.

– Hyrtandläkare är ingen långsiktig lösning. Det löser inte det grundläggande problemet med tandläkarbrist. Det är också en dyr lösning för patienterna och skattebetalarna, som dessutom riskerar att skapa missnöje bland övriga tandläkare i regionen, som inte får samma löneförmåner som hyrtandläkarna, säger vd Merit Lindberg.

*Nämnda timpriser i texten är exklusive moms och respektive företag står för omkostnader som resor och boende.

Upptäck mer