Annons

Annons

Sjukdomshistoria påverkar inte risk för akut tandinfektion

Risken att drabbas av akut tandinfektion påverkas inte av vare sig kön, ålder eller underliggande sjukdomar. I stället är det personer med infektioner i underkäkständerna och personer som röker eller är storkonsumenter av alkohol eller narkotika som är i riskzonen, visar ny forskning.

Tidigare forskning har pekat ut vissa predisponerande medicinska tillstånd som riskfaktorer för att drabbas av allvarliga och potentiellt dödliga, akuta tandinfektioner. Det har bland annat handlat om hjärt-kärlsjukdom, diabetes, hiv, psykisk sjukdom och missbruk av alkohol eller narkotika. Men forskningen har inte varit konklusiv, och i vissa fall har den varit motstridig. Därför ville finska forskare se om de kunde finna mönster i en retrospektiv analys av tandinfektionsfall från den största maxillofaciala akutmottagningen i landet, den vid Helsingfors universitetssjukhus.
Forskarna plockade ut samtliga drygt 300 fall av tandinfektion som behandlats mellan 2015 och 2018 och analyserade bakomliggande faktorer. Av de drygt 300 fallen var det cirka 70 som fick så allvarliga infektioner att de behövde intensivvård. Men forskarna kunde inte finna några skillnader i bakomliggande medicinska faktorer mellan de som behövde intensivvård och de som inte behövde det.
I stället kan de visa att infektioner i underkäkens tänder var kraftigt överrepresenterade bland intensivvårdsfallen. Resultaten visar också att rökare och personer med ett stort intag av alkohol eller narkotika signifikant oftare drabbades av komplikationer av infektionen.
Men underliggande sjukdom, kön eller ålder var inte faktorer som påverkade risken för svårare infektioner. Den typiska intensivvårdspatienten var i stället en tidigare frisk person utan någon särskild infektionshistoria som drabbats av en tandinfektion i underkäken.

Upptäck mer