Annons

Annons

Sjukt hus gör ­klinik hemlös

Folktandvården Västerbottens klinik i Nordmaling står hemlös på obestämd tid. Efter åtta år av problem med inomhus­miljön hade folktandvården inget hopp om att lokalerna skulle åtgärdas.

Personalen gjorde sina sista arbetspass på ”gamla kliniken” i slutet av april. Patienterna kommer i stället att erbjudas tandvård i främst Hörne­fors, två mil bort.
Men även klinikerna i Vännäs och Bjurholm kommer att nyttjas för den verksamhet som funnits i Nordmaling, som ligger cirka fem mil sydväst om Umeå.

Anna Cahier

Anna Cahier


– Problematiken med byggrelaterad ohälsa har varit känd länge och nu blev det kanske så att vi tvingades ta ett beslut lite tidigare än beräknat. Men det känns bra på så sätt att det är personalen som vill detta och att alla nu äntligen har någonting att förhålla sig till, säger Anna Cahier, verksamhetschef för Folktandvården Syd i Västerbotten.
Hon utvecklar resonemanget:
– Att jobba vidare i samma lokaler och må fysiskt dåligt var inget alternativ. Symptomen inom personalen har varierat från mycket till dem som varit mindre drabbade. Men alla har nog känt en rädsla för att också bli sjukare och det är skönt att få bort den oron.

Mobil tandläkarstol

Den framtida tandvården lokalt i Nordmaling planeras nu efter uppbyggnad i tre steg. En mobil tandläkarstol kommer att finnas på plats under sommaren som resurs för främst barnpatienter.
Framåt hösten räknar Folktandvården med att flytta utrustning till en tillfällig klinik i väntan på en permanent lösning.
– Vi får nog räkna med tillfälliga lokaler under uppemot fem år – det är viktigt att vi nu säkerställer en fungerande, långsiktig lösning, där vi i en framtida klinik kan ha nära samverkan med primärvården och nyttja gemensamma ytor, säger Anna Cahier.

Sjuka hus

Situationen i Nordmaling har likheteter med hur det varit vid Folktandvårdens klinik i Sorsele, i nordvästra delen av Västerbottens län, där tandvården nu finns vägg-i-vägg med hälso­centralen efter tillfälliga lokallösningar på grund av sjuka hus-problematik.
Magnus Brännström, sektionschef på Region Västerbottens fastighetsavdelning, säger att problemen i Nordmaling blev kända 2014 och att man som hyresgäst nådde vägs ände i diskussioner med fastighetsägaren om att nå en lösning.
– Fasaden är i dåligt skick med rötskador som påverkar luften – dessutom finns brister i ventilationen.
– Fönster har bytts ut men problem har ändå funnits kvar. Det krävs stora investeringar för att få bukt med inomhusmiljön, och när vi inte kunde komma överens med fastighetsägaren om en åtgärdsplan så fanns inget annat alternativ än att flytta ut, säger Magnus Brännström.

Uppsökande tandvård

Enligt Folktandvården berörs sex medarbetare i Nordmaling, två av dem tandläkare. Under våren har fokus lagts på uppsökande tandvård på boenden jämte att personalen jobbar på närliggande kliniker.
– Jag ser ändå att vi kan hålla ihop teamet och att de har kvar sin närmaste chef så att vi inte tappar klinikkänslan under den tid som vi saknar egna lokaler, säger Anna Cahier.
– Fram till nyligen var vi fyra tandläkare, men en har gått i pension och en flyttat från länet. Vi behöver rekrytera fler medarbetare men inväntar en lösning på lokalerna innan vi börjar jobba med den biten.

Upptäck mer