Annons

Annons

SKRIande behov av nytt implantatregister

Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI) är namnet på ett nytt implantatregister som kan finnas inom ett par år.

Registret behövs för att tandvården ska kunna följa upp och utvärdera implantatbehandlingar strukturerat och storskaligt, menar Shariel Sayardoust, parodontolog och ordförande i registrets arbetsgrupp.
I arbetsgruppen ingår representanter från specialistföreningarna Svensk förening för parodontologi och implantologi, Svensk käkkirurgisk förening och Svensk förening för oral protetik. Även privattandvården är representerad genom Praktikertjänst. Dessutom finns en referensgrupp med experter från Nationella programområdet inom odontologi (NPO tandvård) och relevanta register.
– Nu har vi fått uppdraget från NPO, så vi är en officiell nationell arbetsgrupp, berättar Shariel Sayardoust.
Data skördas automatiskt
Implantatbehandling är relativt väldokumenterat inom vetenskapen, men kunskapen om hur implantat fungerar i praktiken är begränsad.
Tidigare försök att få till ett fungerande implantatregister har inte slagit väl ut, eftersom det har varit för krångligt att mata in data om personer med implantat.
Nu är det tänkt att registret ska bli en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Vitsen med att SKRI ska ingå i SKaPa är att data ska gå att skörda automatiskt.
– Registret kommer att förbättra både patientsäkerhet och behandlingskvalitet, tror Shariel Sayardoust.
Bättre kunskap kan också gynna mer kostnadseffektiva metoder.
Nya tekniska lösningar
För att automatisera registret behövs nya lösningar, men de bygger på befintlig teknik, exempelvis QR-koder.
– Vi behöver journalsystem som anammar det. Vi har varit i kontakt med journalskaparna och har sedan presenterat kostnaderna för tekniska lösningar som möjliggör automatiseringen för landets folktandvårdchefer och för Praktikertjänst. I ett första steg har principbeslut tagits om att anpassa journalsystemen Frenda för Praktikertjänst och Carita, för aktuella folktandvårdsorganisationer.
Presenteras 2022
Registrets första rapport kommer att presenteras i SKaPa:s årsrapport hösten 2022, om allt går som planerat.
När kommer tandläkare att kunna jämföra sina resultat med andras? När kan de jämföra resultaten för olika implantat med varandra?
– Så fort den tekniska löningen gör det möjligt att registrerar implantat i journalsystemen, kommer man att kunna importera uppgifterna i SKaPa, förhoppningsvis från 2022. Sedan krävs några år innan det finns tillräckligt med data för att se skillnaderna mellan olika implantat.
Idén att starta registret lanserades på Odontologisk Riksstämma i november 2019. Då var planerna i sin linda.
– Nu har vi kommit en bra bit på väg och har fått ett fint stöd för registret. Jag är jättenöjd med att det går så pass fort, säger Shariel Sayardoust.
Janet Suslick

Upptäck mer