Annons

Annons

Smärtpatienter får lida i onödan

Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste bli bättre när det gäller upptäckt och behandling av patienter med kronisk käksmärta. Olika journalsystem och olika försäkringsmässiga skillnader ställer till problem.

Käksmärta är ganska vanligt. Ofta innebär det också att övriga delar av kroppen är involverad, vilket i sin tur ofta leder till ett stort lidande för de drabbade och deras närstående.
Men med bättre samverkan mellan tandvård, sjukgymnast, psykolog och övrig sjukvård finns möjlighet att rehabilitera patienterna. Det framkom vid symposiet ”Kronisk käksmärta – samverkan över yrkesgränser”.
Den typiska smärtpatienten är en kvinna i åldern 30-60 år. Ofta går dessa patienter runt i vården, men utan att bli tagna på allvar.
I många fall hittar man ingen fysisk skada, men personens hela liv är påverkad. Nedstämdhet, oro och ångest kan eskalera.
Om patienten inte får hjälp riskerar smärtproblematiken att förvärras.  berättade psykolog Sophia Åkerblom, som också redogjorde för en mall som kan användas när exempelvis tandläkaren möter en smärtpatient. Det gäller då att avsätta tid för samtal kring problemen.
– Tidig identifiering av problematiken ökar chanserna för bättre prognos, förklarade hon.
Att identifiera patientens tankar, känslor och beteenden samt vilka kort- och långsiktiga konsekvenser detta har är ett sätt klargöra både för patienten och behandlaren hur problematiken ser ut och yttrar sig.
Ett lyckat samarbete mellan olika professioner för dessa patienter är den orofaciala smärtenheten i Malmö och smärtrehab i Lund.
– Här finns en samlad kompetens. Tyvärr är det dock ofta problematiskt att hjälpa patienterna eftersom det sällan finns ett etablerat samarbete mellan sjukvård och tandvård ute i landet, sade Per Alstergren, bettfysiolog och ansvarig för den orofaciala smärtenheten i Malmö.
– Ett exempel är att journalsystem inte samverkar med varandra, vilket leder till att jag som behandlare inte vet vilken behandling patienten fått inom sjukvården tidigare. Ett annat är att de försäkringsmässiga skillnader som finns mellan tandvård och sjukvård, sade han.

Upptäck mer