Annons

Annons

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.

Smärta är ett vanligt skäl till att människor söker tandvård. Nu lanseras ett nytt sätt att kartlägga smärta. Det nya internationella klassificeringssystemet heter International Classification for Orofacial Pain (ICOP) och publiceras i början av 2020 om allt går som planerat.
Hur klassificeringen kommer att se ut och hur man systematiskt kan använda den i patientfall presenterades vid symposiet ”Långvarig smärta – en global samhällsbörda” av Per Alstergren och Maria Pigg, som har lett var sin arbetsgrupp i projektet med klassificeringen. Skandinaver har varit väl representerade i arbetet.
Mer heltäckande
ICOP är ett mer heltäckande system än tidigare klassificeringar. Bland annat skiljer man på kronisk primär smärta, som inte kan förklaras av något annat kroniskt smärttillstånd, och kronisk sekundär smärta, som beror på en annan bakomliggande orsak.
– Målet är att kunna behandla patienterna bättre, säger Per Alstergren, professor i bettfysiologi och ansvarig för orofaciala smärtenheten vid odontologiska fakulteten i Malmö.

Maria Pigg


Kan ge effektivare behandling
I många fall, exempelvis vid pulpit, klarar tandvården sig bra utan att ställa en detaljerad smärtdiagnos, men ibland kan en systematisk diagnostik lägga grunden för en mer specifik och effektiv behandling, menar Maria Pigg, endodontist och universitetslektor i Malmö.
Hon beskriver ett fall där orsaken till smärtan inte är självklar. Kvinnans smärta skulle kunna orsakas av en tandspricka, vara refererad smärta från käkmuskler eller bero på neuropatisk smärta.
Med hjälp av klassificeringssystemet får hon vägledning. Hon kan slå fast att det rör sig om neuropatisk smärta som beror på en skada på trigeminusnerven, men att det inte är trigeminusneuralgi. Hon ställer diagnosen sannolikt post-traumatisk trigeminal neuropatisk smärta (PTNP).
Berör alla tandläkare
Förhoppningen är att alla tandläkare på sikt kommer att använda ICOP. Klassificeringen kan underlätta kommunikationen kring smärta och även förbättra förutsättningarna för forskningsstudier, eftersom man kan få med ”rätt” patienter.
Att få tandvården att implementera klassificeringen blir den stora utmaningen, tror Per Alstergren.
ICOP kommer att justeras efterhand. Hur snabbt det går att införa klassificeringen fullt ut beror på hur användbar tandläkare tycker att den är, enligt Maria Pigg.

Upptäck mer