Annons

Annons

Sms-påminnelser tillåtna igen i höst

Tandvården får inte skicka sms för att påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen. Först i september får tandvården skicka sms-påminnelser igen. I april slog Socialstyrelsen fast att sms-påminnelser inte var tillåtna. Enligt patientdatalagen måste personuppgifter hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Socialstyrelsens föreskrift om journalföring...

Tandvården får inte skicka sms för att påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen. Först i september får tandvården skicka sms-påminnelser igen.
I april slog Socialstyrelsen fast att sms-påminnelser inte var tillåtna. Enligt patientdatalagen måste personuppgifter hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Socialstyrelsens föreskrift om journalföring och informationssäkerhet kräver dessutom att överföringar av patientuppgifter sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att kryptera uppgifterna. Reglerna är bindande och gäller i dag alla uppgifter, även sådana som inte kränker integriteten.
Det spelar ingen roll om patienten vill bli påmind. Men i höst ska det bli tillåtet att skicka sms och e-post med påminnelser och kallelser inom vården, enligt Socialstyrelsen. Förutsättningen är att meddelandena inte innehåller detaljer om patientens hälsotillstånd och att patienten har gett sitt medgivande. Socialstyrelsen planerar ett begränsat undantag som ger vårdgivarna möjlighet att själva besluta om en tillräcklig säkerhetsnivå för sin hantering av påminnelser och kallelser.
Förslaget om ändrade föreskrifterna remitteras till ett antal organisationer, myndigheter, landsting och kommuner. Enligt planerna börjar de nya reglerna träda i kraft i september i år.

Upptäck mer