Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar inbokade tandläkarbesök är i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta, har mer tandvårdsrädsla och en historia av tidigare missade besök, visar en svensk kartläggning.

Forskning

Sms-påminnelser tillåtna igen i höst

Tandvården får inte skicka sms för att påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen. Först i september får tandvården skicka sms-påminnelser igen. I april slog Socialstyrelsen fast att sms-påminnelser inte var tillåtna. Enligt patientdatalagen måste personuppgifter hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Socialstyrelsens föreskrift om journalföring...

Nyheter

Sms-påminnelser tillåtna igen i höst

Tandvården får inte skicka sms för att påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen. Först i september får tandvården skicka sms-påminnelser igen.

Nyheter

Sms-påminnelser bryter mot lagen

Tandvården får inte skicka sms för att påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons