Annons

Annons

Stegvis exkavering har ökat

Stegvis exkavering har blivit vanligare. Det visar ny statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Stegvis exkavering har ökat med mer än 25 procent på fem år.
Metoden används relativt sparsamt. Bara drygt fem procent av patienterna som fick kariesmotiverade åtgärder år 2018 fick stegvis exkavering, men det är en ökning med drygt en procentenhet (mer än en fjärdedel)  sedan 2013.
Användningen av åtgärden varierar mycket mellan vårdgivare. I Värmland behandlades drygt elva procent av folktandvårdens vuxna patienter med karies med stegvis exkavering, medan andelen bland Praktikertjänsts patienter var knappt två procent.
Stegvis exkavering av djupa kariesangrepp är mer framgångsrikt jämfört med traditionell behandling, visar en dansk femårsuppföljning som publicerades 2017.

Upptäck mer