Annons

Annons

Stickskador ett växande problem

Varje år rapporteras ett 20-tal stickskador från Tandvårdshögskolan i Malmö.

Stickskadorna är ett stort problem, anser Gunilla Liljeholm, tandvårdssamordnare.
Det är främst studenter som drabbas genom att sticka sig på sprutor eller skalpellblad. Skadorna uppstår såväl under som efter genomförd behandling, berättar hon.
Tandvårdsnämnden har en nollvision. Som ett led i förbättringsarbetet ordnas en föreläsning och ett seminarium om rutinerna. Den framtida hanteringen och eventuella åtgärder ska också diskuteras.

Upptäck mer