Annons

Annons

Stockholm ställer krav för miljön

Miljö, klimat, hållbarhet, hälsa och hygien. Hur navigerar man rätt bland alla krav när man ska köpa in produkter till kliniken? Inom Folktandvården Stockholm har man arbetat fram bra underlag för kravställning och fasar ut produkter som inte håller måttet.

–Att ställa bra krav vid upphandlingen är ett jätteviktigt och väldigt svårt område. Det ”lätta” är att ställa krav. Det är svårare att veta om de följs, säger Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg inom Folktandvården Stockholm.
I kravställningen tar man med både leverantörens ­miljö- och hållbarhets­arbete, upp­förandekod för att säkerställa till exempel bra arbetsförhållanden i alla produktionsled och att produkterna inte ska vara skadliga för människa och miljö.

Mia Stenborg kvalitets- och miljöstrateg Folktandvården Stockholm

Mia Stenborg


– Ibland kan det vara svårt att få information, men att börja med att fråga ”hur jobbar ni eller vad innehåller produkten?” är ett första steg. Om ingen frågar är det inget som prioriteras hos leverantören. Att ställa frågor inför en upphandling gör det också lättare att veta vilka krav man kan ställa.
Region Stockholm, som äger Folktandvården Stockholm, har större resurser för att följa upp de krav som ställs i upphandlingarna och att produkterna produceras och hanteras hållbart i hela kedjan. Upptäcker man problem ger man leverantören ­möjlighet att åtgärda detta. I värsta fall kan man avbryta avtalet.

Engångsmaterial, skyddsutrustning och plastprodukter

Mia Stenborg pekar ut engångsmaterial, skyddsutrustning och andra plastprodukter som tandvårdens största källa till klimatpåverkan.
– Här har vi jobbat mycket med att få in fossilfria eller återvunna material. Vi gjorde bland annat en livscykelanalys över klimatpåverkan från tandborstar i olika material, och såg att tandborstar av sockerrörsplast och bambu hade lägst klimatpåverkan.
I en livscykelanalys tittar man på klimatpåverkan i hela produktionskedjan från att råvaran odlas, produkten tillverkas, transporteras, används och blir avfall.
– Det skulle man egentligen vilja göra för allt som köps in men det kräver ganska mycket resurser.

Hundratals kemikalier och dentala material

Ett annat område att hålla koll på är de hundratals kemikalier och dentala material som används inom tandvården. I många fall finns lagkrav på vilka ämnen som får användas i produkter i Sverige och EU, men det går att höja ribban.
Hösten 2021 fick Folktandvården Stockholm tillsammans med Region Stockholm det internationella kemikaliepriset Future Policy Award för sitt arbete med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
– Vi försöker följa försiktighetsprincipen, till exempel att produkterna inte ska innehålla hormonstörande eller misstänkt hormonstörande ämnen, även om dessa inte är förbjudna enligt lag. Vi har många barnpatienter inom folktandvården. Då blir det ­extra viktigt att lyfta frågan om vilka kemikalier vi använder.

”Vi arbetar med digitala avtryck så att vi inte ska behöva avtrycksmaterial i framtiden.”

De hårdare kraven har oftast mötts av leverantörer som ställer om för att få fram produkter som uppfyller dessa. För exempelvis avtrycksmaterial har det dock visat sig vara svårt att hitta något som inte innehåller vissa misstänkt hälsofarliga ämnen.
– Då får man ändra på arbetssättet i stället. Vi arbetar med digitala avtryck så att vi inte ska behöva avtrycksmaterial i framtiden. Digitaliseringen innebär också färre transporter eftersom tandavtrycken skickas digitalt till labben.
Oavsett om man arbetar med offent­liga upphandlingar i en stor organisation eller inköp till en mindre klinik tycker Mia Stenborg att man ska lägga tid på att ställa krav på de produkter man köper in.
– I upphandling och inköp har vi störst möjlighet att påverka för att få bort dåliga produkter eller uppmuntra till mer miljö­vänliga alternativ.

Upptäck mer