Annons

Annons

Stora förändringar i tandvårdsstödet

Normalt sett gör TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ändringar i ersättningsreglerna den 1 september, men denna gång kommer ändringarna att ske samtidigt som det tredje steget införs. – Det vore inte rimligt med en programmering av IT-stöden två gånger på så kort tid. Inte minst för tandvården är det viktigt att man inte ändrar för ofta,...

Normalt sett gör TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ändringar i ersättningsreglerna den 1 september, men denna gång kommer ändringarna att ske samtidigt som det tredje steget införs.
– Det vore inte rimligt med en programmering av IT-stöden två gånger på så kort tid. Inte minst för tandvården är det viktigt att man inte ändrar för ofta, säger Barbro Hjärpe, tandläkare och odontologisk utredare vid TLV.
TLV har kontinuerligt fortsatt arbetet med att förtydliga och förbättra regelverket och många av ändringarna görs efter förslag från tandvården. En del av ändringarna beror också på att anslaget till högkostnadsskyddet inte har använts fullt ut samtidigt som det finns behandlingar för patienter med stora behov som i dag inte finns med i tandvårdsstödet. TLV föreslår därför att nya delar tillförs tandvårdsstödet den 1 januari 2013. Andra ändringar beror på anpassning till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård samt att ett särskilt tandvårdsbidrag införs.

Nya delar

Några av de helt nya delar som föreslås är: referenspriser för specialisttandvård, åtgärder för tomografiska undersökningar, behandling av entandslucka i tandposition 6 med tandstödd protetik, samt långtidstemporära konstruktioner på implantat vid vissa situationer.
Bland andra justeringar som föreslås finns en åtgärd för blödningsproblem vid extraktioner och andra kirurgiska ingrepp, att åtgärd 821 för protestand tas bort, kostnaden läggs in i protesåtgärderna, och att undersökningsåtgärderna blir fler.
Ändringarna som beror på de nationella riktlinjerna blir inte så många, dagens behandlingsmetoder stämmer enligt Barbro Hjärpe väl överens med riktlinjerna. Men några ändringar föreslås, till exempel att en åtgärd för stegvis exkavering tillförs samt att implantat i position 5 blir ersättningsberättigande vid diagnos/tillstånd 5011 och 5034 när tand i position 5, 6 och 7 saknas.
Det särskilda tandvårdsbidraget kommer att kunna användas för betalning av vissa tandvårdsåtgärder. Vilka åtgärder det är kommer att anges i TLV:s föreskrift. Det blir inga extra åtgärder, utan de som redan finns i tandvårdsstödet kan användas.

Vill du påverka?

TLV skickade den 15 mars ut förslag till ändringar i tandvårdsstödet till ett 40-tal remissinstanser. Samtidigt lades remissen ut på www.tlv.se så att alla som är intresserade kan ta del av föreslagna ändringar och därmed ha möjlighet att lämna synpunkter på dem innan beslut fattas.
– Det betyder att alla tandläkare har möjlighet att påverka!
Senast den 27 april ska alla synpunkter på förslagen vara TLV tillhanda.
– Ersättningsreglerna utvecklas och förbättras för att patienter i Sverige ska ha ett bra tandvårdsstöd. Men det är också mycket viktigt att regelverket är tydligt, enhetligt och så enkelt som möjligt för tandvården att tillämpa. Kloka synpunkter från kliniska användare är mycket viktiga!

Upptäck mer