Annons

Annons

Studerandeföreningen får ny ordförande

Lyova Torosyan blir ny ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening vid årsskiftet.

Det senaste året har Lyova Torosyan varit ordförande i Tandläkarförbundets östra studerandeförening. Han är 22 år, kommer från Uppsala och går tredje året på tandläkarutbildningen vid Karolinska institutet (KI). Han efterträder Adrian Borhani som ordförande i studerandeföreningens centralstyrelse.
Att digitalisera studentpolitiken är en fråga som Lyova Torosyan prioriterar. Det är ett sätt att spara på resurser och bidrar till en bättre miljö, något som han även vill att arbetsplatserna inom tandvården gör.
Samarbete är centralt för Lyova Torosyan. Han vill öka sammanhållning och stärka samarbetet mellan tandläkarutbildningarna i Sverige och utomlands. Han vill också ha fler fysiska utbyten mellan lärosätena i Sverige.
– Det är en fråga som vi i studerandeföreningen har utrett under 2017 och nu är det dags att gå vidare och utveckla utbytet, säger han.
Första helgen i februari har Tandläkarförbundets studerandeförening kickoff. Studenter från landets fyra utbildningar träffas och planerar inför det kommande året. Då bestäms föreningens fokusfrågor för 2018.
Janet Suslick

Upptäck mer