Annons

Annons

Svårt att lyckas med behandling av överbett

Det är svårt att få barnen att använda tandställningen så många timmar per dygn som behövs.

Stora överbett är en vanlig bettavvikelse som berör cirka vart femte barn i Sverige. En horisontell överbitning större än 6 mm innebär en ökad risk för skador på framtänderna och ett psykosocialt besvärande utseende. Därför finns det stora vinster med en tidig korrigering. Men det är svårt att få barnen att använda tandställningen så många timmar per dygn som behövs. Knappt fyra av tio barn lyckades uppnå ett horisontell överbitning på mindre än 3 mm.
Det visar en svensk avhandling gjord av Emina Čirgić, disputerad forskare i odontologi och övertandläkare inom folktandvården i Göteborg.
Emina Čirgić har följt 97 barn mellan sex och 14 år med ett överbett större än 6 mm som lottades till tandreglering antingen med en individuellt framställd aktivator eller en prefabricerad tandställning. Utvecklingen av överbitningen och tandställningen kontrollerades var 4–8:e vecka under minst sex månader, men ofta betydligt längre, snittbehandlingstiden var 1,3 år.
Det var dock ingen skillnad i effekt mellan de två tandställningarna, varför Emina Čirgić förespråkar den prefabricerade tandställningen eftersom den är billigare.
De vanligaste problemen som barnen rapporterade var att tandställningen trillade ur munnen under sömnen, följt av svårigheter att komma ihåg att använda den. En faktor för en framgångsrik tandregleringsbehandling var att föräldrarna var påstridiga och såg till att tandställningen användes. En annan viktig faktor var att tandläkaren vid besöken mätte överbitningen och återkopplade förändringen till barnen, som då fick ett kvitto på utvecklingen.
 

Upptäck mer