Annons

Annons

Tandhälsan ojämlik redan hos små barn

Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer har mer än fyra gånger större risk för kariesskador än jämnåriga med bättre levnadsvillkor, visar en ny doktorsavhandling.

Ann-Catrin André Kramer har tittat på tandhälsan bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Studierna visar att det finns stora variationer. Några exempel:
* Barn i familjer med svaga socioekonomi har störst risk för karies, framför allt i förskoleåldern.
* Barn som har karies i treårsåldern utvecklar betydligt fler kariesskador som sexåringar än barn som är kariesfria när de är tre år.
* Tio procent av barnen mellan sju och nio år har kariesskador i sina permanenta tänder.
* Bland de äldsta tonåringarna har två tredjedelar karies eller minst en fyllning.
* Barn och ungdomar i större städer har högre risk för karies jämfört med jämnåriga bosatta i landsbygden.

Ann-Catrin André Kramer


– Resultaten kan vara en grund till hur resurserna ska fördelas inom barn- och ungdomstandvården, säger Ann-Catrin André Kramer.
Skillnader mellan könen
Ett oväntat forskningsresultat är att det är skillnader mellan könen. Som barn har flickor högre risk för karies än pojkar, men i tonåren är det tvärtom: flickorna har då lägre risk än pojkarna.
– Det mönstret har man inte sett tidigare. Det kanske behövs stora material för att det ska framträder, säger hon.
Avhandlingen heter “On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and register-based studies”.
Uppgifter om drygt 300 000 patienter mellan tre och 19 år ingår i studierna. Underlaget kommer från både folktandvården och de privata vårdgivarna som behandlar barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen.
Ann-Catrin André Kramer har också använt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) om exempelvis hushållens ekonomi och utbildningsnivå.
Janet Suslick

Upptäck mer