Annons

Annons

Tandhygienist fråntas legitimationen

Tandhygienisten lider av psykisk ohälsa och alkoholproblem. Eftersom hon inte klarar att arbeta som tandhygienist på ett tillfredsställande sätt återkallar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) hennes legitimation.

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har gjort utredningen och yrkat på att kvinnan skulle fråntas legitimationen.
Kvinnan har tidigare dömts till sluten rättspsykiatrisk vård för vapenbrott, grovt rattfylleri, hemfridsbrott, olaga hot och våldsamt motstånd. Hon saknar sjukdomsinsikt och behandlingsmotivation. Risken att hon begår flera brott har bedömts som stor.
Kvinnan har fått diagnoserna vanföreställningssyndrom, förföljelseparanoia och alkoholmissbrukssyndrom. Hon har också en intellektuell funktionsnedsättning med autistiska drag.

Patientsäkerhet riskeras

Enligt ett läkarutlåtande har hon bristande arbetsminne och nedsatt förmåga att förstå andra människors perspektiv. Hon har svårt att se sammanhang, och därför blir det feltolkningar och missförstånd.
Problemet med vanföreställningar bedöms vara kroniskt. Hon behöver stöd för att få vardagen att fungera och har sjukersättning sedan tidigare.
”Sammanfattningsvis bedömer IVO att [kvinnans] allvarliga psykiska störning är av både sådan art och grad att patientsäkerheten riskeras”, står det i IVO:s utredning.
IVO:s bedömning är att hon inte kan jobba som tandhygienist. HSAN har gått på IVO:s linje och har återkallat hennes legitimation.

Upptäck mer