Annons

Annons

Tandläkarbristen ger ökat tryck på specialister

Bristen på allmäntandläkare tillsammans med ett stort generationsskifte märks tydligt inom specialisttandvården. Antalet remisser ökar, och specialisterna ser ett allt större behov av konsultationer och utbildningsinsatser.

Det pågår ett stort generationsskifte i tandläkarkåren, och när kliniker dräneras på äldre erfarna allmäntandläkare får det återverkningar inom specialisttandvården.

Christian Schaefer

Christian Schaefer


– Mina kolleger berättar att remissflödet till käkkirurgi har ökat en del, och att det i stor utsträckning beror på att det kommer fler remisser om behandlingar som egentligen borde utföras av allmäntandläkare, säger Christian ­Schaefer, ordförande i Svensk käk­kirurgisk förening.
Han anser att det som framför allt saknas hos de yngre och mindre erfarna allmäntandläkarna är kunskap att bedöma vad de kan klara själva och vad som bör remitteras.
– Det är en kunskap som är svår att få under utbildningen, den får man främst genom erfarna kolleger. Men på många kliniker finns det inte längre ”gamla rävar”, och om några är kvar så är bemanningssituationen så tuff att de inte har tid att ge de yngre den handledning de skulle behöva, fortsätter han.
Karin Hammarlund

Karin Hammarlund


Även inom protetik ser man ett ökat antal remisser. Enligt Karin Hammarlund, ordförande i Svensk förening för oral protetik, vittnar många protetiker om att de nuförtiden får fler remisser som gäller enklare behandlingar.
Ett återkommande problem är att allmäntandläkare väntar för länge innan de skickar remiss vilket leder till mer komplicerade behandlingar. Bristen på tand­läkare och stor personalomsättning på klinikerna innebär också att remisser ibland inte skrivs även om vårdbehoven finns.
När de inte har några erfarna kolleger att luta sig emot känner många yngre allmäntandläkare sig osäkra på om de klarar av att utföra mer omfattande protetiska behandlingar. Behovet av konsultationer och terapidiskussioner är stort. Nivån på de frågor som ställs i sådana sammanhang visar att fler har kort klinisk erfarenhet i dag jämfört med tidigare.
Verksamhetschefer på olika håll i landet vittnar om en liknande situation inom i stort sett alla specialiteter. På odontologiska institutionen i Jönköping ökade antalet ­remisser till oral protetik med 20 ­procent under perioden 2016–2018. Remisserna för parodontologisk behandling ökade med drygt 10 procent under samma tid.

”Det finns ett omättligt behov av erfarenhet från kliniskt rutinerade kolleger.”

Inom endodonti har remisserna också ökat, och en del av dem rör förhållandevis enkla behandlingar som egentligen borde göras av allmäntandläkare.

Ola Norderyd

Ola Norderyd


– Vi tror att ökningen av antalet remisser är en kombination av tandläkarbrist, många nya tandläkare med kort erfarenhet och få kvarvarande erfarna kolleger som kan handleda, säger Ola Norderyd, verksamhetschef för endodonti, oral protetik och parodontologi på Odontologiska institutionen i Jönköping.
Han tycker att många unga tandläkare är duktiga men av förklarliga skäl ganska oerfarna.
– Det finns ett omättligt behov av erfarenhet från kliniskt rutinerade kolleger, och det gäller även i privattandvården.
För att klara remissflödet arbetar man bland annat med telefonkonsultationer och har öppet hus en gång i månaden. Ett nytt grepp är att låta tandhygienister från avdelningen för parodontologi åka ut och stötta tandhygienister på olika kliniker.
– Vi har också gjort försök med digitala terapimöten men de har hittills inte fungerat tillräckligt bra rent tekniskt, berättar Ola Norderyd.

”Vi håller näsan över vatten­ytan, men inte mer.”

I Dalarna ser man i stort sett samma bild som i Jönköping, och provar liknande insatser för att hantera situationen. Där har man tagit fram ett dokument som tydligt förklarar vad som är allmäntandvård och vad som betraktas som specialist­tandvård.

Per Lindberg

Per Lindberg


– Det gör att remissflödet är som det ska vara, vi ser ingen markant ökning, säger Per Lindberg, verksamhetschef för delar av specialisttandvården i Dalarna.
Men bristen på allmäntandläkare, och att många av dem är oerfarna, märks på andra sätt.
– Vi ser framför allt ett ökat behov av konsultationer och utbildningsinsatser, fortsätter Per Lindberg.
Konsultationerna tar mycket tid, och det i kombination med bristen på specialister gör läget ansträngt inom flera specialiteter.
– Vi räcker inte till så det blir köer och väntetider. Vi håller näsan över vatten­ytan, men inte mer, säger han.

Upptäck mer