Annons

Annons

Tandläkare får kritik för dålig protetik

Patienten fick stora problem efter att ha fått en protetisk bro i vänster underkäke. Besvären var till stor del en följd av tandläkarens bristande pre­protetiska arbete och behandling, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tandläkaren får kritik för både den protetiska behandlingen och för undermålig journalföringen.
Han gav inte patienten en sakkunnig och omsorgsfull tandvård och han dokumenterade inte vården i enlighet med patientdatalagen, anser IVO.
Från det första besöket som IVO nämner i sitt beslut fanns det ingen dokumentation utöver panoramaröntgenbild och begäran om ersättning från Försäkringskassan. Även vid två senare besök var journalföringen bristfällig.
Bland det som saknas nämner IVO:

  • hälsodeklarationen
  • uppgifter om varför patienten har sökt tandvård och vad hon har haft för önskemål
  • information om vilka undersökningar tandläkaren har gjort och vilka diagno­ser han har ställt
  • uppgifter om varför OPG har tagits och vad det visar
  • information om hur bron har framställts och en tandteknisk anvisning
  • uppgifter om bedövning, preparation av tänder, avtryck och indextagning.

Inget tyder på att tandläkaren inför preparationerna kontrollerade att stödtänderna var vitala. Han gjorde inte en parodontal bedömning, var inte tillräckligt noga med att undersöka hur bron passade in i patientens bett innan den permanenta bron sattes på plats och han utformade inte bron på ett sätt som gjorde det möjligt för patienten att hålla god munhygien.

Undermålig anatomisk utformning

En månad efter insättning kom patienten tillbaka på grund av värk. Hon remitterades då till endodontist, som rotfyllde en stödtand. Efter det behövdes ett antal besök hos flera olika allmäntandläkare och specialister för att ta hand om olika besvär och för att få till en fungerande protetisk konstruktion.
”IVO anser att de besvär patienten fick var till stor del en följd av bristerna i [tandläkarens] preprotetiska arbete och behandling”, skriver myndigheten i sitt beslut.
Ursprungsbron hade undermålig anatomisk utformning som gjorde det omöjligt för patienten att hålla rent, anser IVO. Patienten fick gingivit som orsakade smärta, enligt de andra tandläkarna. Dessutom visade det sig att patienten hade bettfysiologiska besvär.
Den uppföljande vården blev omfattande och omständlig, men IVO bedömer att patienten efter hand fick god vård trots lång och utdragen behandling.

Upptäck mer