Annons

Annons

Tandläkare mindre smittade av covid än väntat

I en global enkät svarade 52 491 tandläkare från 36 länder på hur covid-19-pandemin påverkat dem. Trots fortsatt arbete smittades de överlag inte mer än andra.

COVIDental Collaboration group, en samling forskare med deltagande forskargrupper från 36 länder, med alla världsdelar representerade, står bakom den globala enkäten som kartlägger hur tandläkare påverkats av pandemin. Enkäten genomfördes från maj till augusti 2020.
Efter pandemins första månader såg det olika ut i olika länder. I vissa länder kunde man återigen erbjuda icke-akut tandvård, men i andra fortsatte sådan tandvård skjutas upp. Omkring 14 av 36 rapporterande länder angav att de utförde rutinmässig tandvård under den tid som enkäten pågick. Omkring 80 procent av dem som svarade på enkäten erbjöd fortfarande någon form av tandvård med fysiska patientbesök, även om det i många länder saknades skyddsutrustning. I de flesta länder minskade hälften av tandläkarna antalet bokningar för att minska trängseln i väntrummet. Ytterligare strategier var munsköljningar och att mäta patienternas temperatur.

Symptom på covid-19

Omkring 15 procent av dem som svarade på enkäten rapporterade att de upplevt symtom som är typiska för covid-19. Sannolikheten för symtom/misstänkt smitta var associerat med Gross National Income, GNI. Ett lägre GNI innebar högre risk.
Verksamma tandläkare i länder med mycket smitta rapporterade oftare covid19-symtom än aktiva tandläkare i länder med mindre smitta. Tandläkare har överlag inte smittats mer än övrig befolkning i landet, enligt enkäten, trots att tandläkare lyfts fram som en högriskgrupp. Detta med undantag för åtta länder där tandläkare rapporterade covidsymtom mer ofta än landets rapporterade smitta, till exempel Nederländerna, Kina och Ryssland.
Omkring 53 procent använde FFP2/N95-munskydd och 41 procent använde skydd för ögonen. Användning av FFP2/N95-munskydd var mer vanligt ju hög­re smittspridning det var i landet. Sannolikheten att rapportera covid-19-symtom minskade signifikant med användning av FFP2/N95-munskydd. Dock sågs inte detta samband för andra skyddsåtgärder, men författarna är tveksamma till att dra slutsatser av det.

Upptäck mer