Annons

Annons

Tandläkare ska anmäla när barn far illa

Tandläkare ska anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.


Det står i socialtjänstlagen om anmälningsskyldigheten. Tandvårdslagen hänvisar dessutom till socialtjänstlagen.
Anmälningsskyldigheten gäller vid misstanke om övergrepp, misshandel eller brister i omsorgen om barnet, till exempel dental försummelse.
Men hur ser man att barn far illa? Hur kan riktlinjer och rutiner på kliniken se ut? Det är frågor som tas upp Tandläkarförbundets skrift Barn som far illa.
Anmälningsblankett och exempel på brev till föräldrar till barn som uteblir från tandläkarbesök finns också med.

Tandläkare anmäler sällan

De flesta tandläkare har någon gång misstänkt att ett barn farit illa, men relativt få har anmält det till socialtjänsten, visade en kartläggning som Barnombudsmannen gjorde 2010.
Nästan alla tandläkarna som har misstänkt dental försummelse har kontaktat barnets föräldrar. Men istället för att göra en anmälan till socialtjänsten är det relativt vanligt att tandläkare talar med en kollega eller med chefen, visade Barnombudsmannens undersökning.
Läs mer i skriften Barn som far illa.

 

Upptäck mer