Annons

Annons

Tandläkare ska anmäla våld och försummelse

Som tandläkare är du skyldig att anmäla misstanke om våld, övergrepp och omsorgssvikt mot barn och ungdomar till socialtjänsten. Även våld mot vuxna kan anmälas under vissa omständigheter.

– Det räcker att du känner oro för ett barn för att du ska göra en anmälan. Det krävs inte mer än magkänslan att något inte står rätt till i en familj, säger Anna Jinghede, tandläkare och polis i Örebro.
Anmälan görs enligt socialtjänstlagen kapitel 14. Anmälan kan göras per telefon, men bör göras skriftligen om det inte är ett akut fall, anser Anna Jinghede. Det krävs ingen särskild blankett. Det viktigaste är att dina kontaktuppgifter och barnets namn och personnummer framgår samt att du beskriver dina iakttagelser. Socialtjänsten avgör om fallet ska utredas och vad som ska göras. Om missförhållandena verkar fortsätta bör du anmäla det flera gånger.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 15 2011, eller i Tandläkartidningen +.

Upptäck mer