Annons

Annons

Tandläkarförbundet jobbar för jämlik vård

Tandvården i Sverige är inte jämlik.

Det finns skillnader i munhälsan hos olika befolkningsgrupper och även skillnader i hur olika grupper bemöts och vilken tillgång de har till tandvård.
För att bryta trenden ansluter Sveriges Tandläkarförbund sig till Nationella plattformen för jämlik hälsa och vård.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 6 2013, ute kring den 2 maj.

Upptäck mer