Annons

Annons

Tandläkarstudent dömd för fusk

Låga provresultat på mellan 0,25 och 0,55 steg plötsligt till 1,75 och det räckte för att bli antagen till tandläkarprogrammet. En Umeåstudent har nu dömts för fusk vid högskoleprovet och kommer sannolikt att förlora sin utbildningsplats.

– Norrköpings tingsrätt har gjort sin bedömning av skuldfrågan, men vi behöver också göra en noggrann prövning, inte minst utifrån att vårt beslut inte går att överklaga, säger Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet, UHR.
– Totalt handlar det om 23 personer som nu fällts i domstol för fusk, och det vi tittar på är dels om deras provresultat ska undanröjas, dels om personerna ska stängas av under två år från att göra nya prov.
UHR har begärt in yttranden från berörda studenter – varav flera blivit antagna till prestigefyllda utbildningar som juridik och medicin – och hoppas kunna fatta beslut under vintern.

Anmärkningsvärd resultatförbättring

Centralt i det så kallade högskoleprovsmålet är att provtagare anlitat ett företag för att med tekniska hjälpmedel kunna fuska sig till bättre resultat. Att ligan bakom det hela nu sprängts ses som ett genombrott i kampen mot fusk i samband med högskoleprovet.
Umeåstudenten gjorde sitt prov hösten 2017 och den anmärkningsvärda resultatförbättringen har varit en del i bevisningen.
– Att gå från 0,55 som bäst tidigare till 1,75 tillhör de största förbättringarna i detta omfattande mål. Just den här personen har också ett lågt resultat i utprövningsdelen – som består av nya frågor där fusk inte varit möjligt – vilket även det pekar mot att det handlat om fusk, säger lagman Lars-Gunnar Lundh, som var rättens ordförande i målet vid Norrköpings tingsrätt.

Döms till dagsböter

Det är också dokumenterat att Umeåstudenten haft tillgång till fuskhjälpmedel. Han har själv hävdat att han inte använt dessa och att tidigare låga provresultat hänger ihop med att han inte varit seriös och haft personliga problem.
Mannen döms för osann försäkran till villkorlig dom och dagsböter. Tingsrätten tar inte hänsyn till att domen kan få stora konsekvenser med avbrutna studier.
– Det går inte att likna det här ärendet vid exempelvis domar som kan leda till att en person blir av med sin anställning och att straffet lindras med hänsyn till det. Här handlar det om studenter som fuskat sig till studier och skulle man förlora sin utbildningsplats så är det en plats man aldrig haft rätt till, säger Lars-Gunnar Lundh.

”Om det blir så att provresultatet ogiltigförklaras i det här fallet med en student vid tandläkarutbildningen så kommer vi att återta antagningsbeslutet.”

– Vi har också bedömt fusket som systemhotande för hela an­tag­nings­systemet, och det är en försvårande omständighet att andra sökande inte kommit in på utbildningar för att ett antal personer fuskat sig förbi dem.
Totalt utreder UHR runt 200 personer som finns med i kundregister hos det företag som organiserat fusket. Norrköpings tingsrätt har slagit fast att ytterligare myndighetsåtgärder som ogiltigförklarande av provresultat och avstängning från framtida prov går att förena med förbudet mot dubbelbestraffning.
Umeå universitet avvaktar vad UHR kommer fram till. Men allt talar för att studenten förlorar sin rätt till fortsatt utbildning.
– Om det blir så att provresultatet ogiltigförklaras i det här fallet med en student vid tandläkarutbildningen så kommer vi att återta antagningsbeslutet, säger Peder Tjäderborn, enhetschef vid Studentcentrum vid Umeå universitet.

Upptäck mer