Annons

Annons

Tandläkarstudenterna prioriterar gemenskap

Efter två år med restriktioner på grund av pandemin är landets blivande tandläkare sugna på att träffas. Men under helgen var Tandläkarförbundets studerandeförenings kickoff och föreningsmöte ändå digitalt.

Studenter från de fyra lokala föreningarna deltog i det digitala mötet i helgen. Bland annat började de planera inriktningen på årets verksamhet. Möjligheter, samhörighet och innovation är de tre fokusfrågor som studenterna kommer att satsa extra på 2022.
Konkret innebär parollen ”möjligheter” flera saker, berättar Emma Lingtell, centralordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening.

Emma Lingtell


– Vi måste bli bättre på att få ut information om möjligheter och hur våra medlemmar kan påverka studerandeföreningen. Fokus på studentinflytande bör vara en självklar del av allt föreningen gör. Vi vill också öppna kanalerna mellan studerandeföreningen och Tandläkarförbundet.
Studenter som har idéer, funderingar eller frågor om det som studerandeföreningarna gör är välkomna att höra av sig, poängterar hon. Det gäller även de som jobbar exempelvis på tandläkarhögskolorna, inom professionen eller på Tandläkarförbundet.
Studenterna vill också göra det möjligt för fler studenter att forska eller undervisa parallellt med sina studier. Därför kommer de att driva frågan om amanuensplatserna på lärosätena.
Vill träffas
Parollen ”samhörighet” innebär helt enkelt att studenterna vill träffas efter alla begränsningar som har varit under de senaste två åren.
– Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och inte minst föreningslivet. Evenemang och aktiviteter som annars har varit en naturlig mötesplats för de fackligt anslutna tandläkarstudenterna och yrkesverksamma inom professionen har upprepade gånger behövts ställas in. Därför kommer gemenskap att vara högt prioriterat under det kommande året, säger Emma Lingtell.
Det gäller både internt inom de lokala föreningarna och externt med lärosätena samt med Tandläkarförbundets riksföreningar.
– Fokusområdet innovation kan handla om att tydliggöra beslutsvägar och att förbättra kommunikationen.
Roligare kickoff i mars
I mars kommer representanter från studerandeföreningarna att träffas i Stockholm för en roligare kickoff. Då får de bland annat träffa representanter för Tandläkarförbundet, Tjänstetandläkarna (TT) och Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV).
– Vi kommer även att diskutera hur arbetet ser ut hos lokalföreningarna. Det blir fokus på gemenskap. Hur kan vi hjälpas åt? Vi kommer även att diskutera och arbeta med fokusfrågorna ”möjligheter” och ”innovation”.
Janet Suslick

Upptäck mer