Annons

Annons

Tandläkarstudenterna vill förbättra utbildningen

Blivande tandläkare vill att utbildningen ger en ännu bättre förberedelse inför yrkeslivet. Därför kommer Tandläkarförbundets studerandeförening att jobba extra med frågan under det kommande året.

Det blev livliga diskussioner när 24 förtroendevalda från landets fyra tandläkarutbildningar träffades vid en kickoff i Stockholm nyligen för att planera inriktningen på studerandeföreningarnas verksamhet under det kommande året.
– Alla är engagerade och har så många idéer. Det gick över förväntan, berättar Aylin Marinova, ny centralordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening.
Studenterna kommer att satsa extra på tre fokusfrågor under 2019:
* Utbildning och karriär
* Synlighet och tydlighet
* Studiesociala frågor
Utbildningen banar väg till yrket
Aylin Marinova beskriver vad de olika fokusfrågorna innebär:

Aylin Marinova


– Utbildning och karriär handlar om utbildningen som en väg in i tandläkaryrket. Alla vill bli en version av ”den bästa tandläkaren”. Vi vill att utbildningarna förbereder oss ännu bättre för arbetslivet, säger hon.
Trots att de fyra utbildningarna leder till samma examen, finns det ganska stora skillnader mellan studieorterna. Aylin nämner några:
– I Stockholm tar vi panoramakörkort, till exempel, men det finns inte på alla lärosäten.
I Malmö arbetar studenterna ute på folktandvårdskliniker under termin 9 och 10, medan andra får hålla sig till studentkliniker.
En annan skillnad som tas upp varje år i studerandeföreningarnas diskussioner och som skapar missnöje bland somliga är att studenterna i Malmö och Göteborg får förutom tandläkarexamen även mastersexamen.
– Studenterna i Umeå och på KI vill också ha masterexamen, eftersom det kanske ger lite andra karriärmöjligheter, säger Aylin, som själv läser på KI.
Vill att alla ska vara med
En annan fokusfråga, Synlighet och tydlighet, innebär att alla tandläkarstudenter ska känna till studerandeföreningen och vad den gör.
– 2018 var 92 procent av tandläkarstudenterna medlemmar. Vi vill att 100 procent ska vara med och att de ska vara nöjda. Varje år kommer det nya medlemmar till de lokala föreningarna och till föreningarnas styrelser. Därför måste vi ständigt informera om vilka förmåner medlemmarna har och vad vi gör på skolorna och i ett större perspektiv.
Under kickoffen kom det fram många idéer om hur studerandeföreningen kan nå ut, exempelvis med filmer i sociala medier och genom artiklar och affischer.
Delaktighet viktigt
Den tredje fokusfrågan, Studiesocialt, innebär att studenterna vill förbättra den studiesociala miljön på skolorna.
– Vi gjorde en enkät förra året som visade att studenterna var olika nöjda med olika saker på lärosätena. På KI har studenterna lätt att finna studiero i lokalerna, men är missnöjda med antalet handledarledda timmar på kliniken, till exempel.
De lokala styrelserna kommer att arbeta för att förbättra det som studenterna är missnöjda med.
Fokusfrågan omfattar också att ha roligt tillsammans.
– Alla ska känna att det är tryggt att vara med. Studentföreningen ska vara ett sätt att lära känna folk som man kan utbyta erfarenheter med.
Nya vänner ger nya perspektiv.
Mer om förbundet
Vid kickoffen lärde sig studenterna också mer om Tandläkarförbundets tre övriga medlemsorganisationer:
* Tjänstetandläkarna (TT)
* Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV) samt
* Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL).
Janet Suslick

Upptäck mer