Annons

Annons

Tandläkartidningen fyller 110 år

Första numret av Tandläkartidningen gavs ut i april 1909, och därför firar vi under hela april att tidningen fyller 110 år.

I Sveriges Tandläkarförbunds stadgar från försommaren 1908 fastslås att man ”publicerar sina förhandlingar i eget organ”, som ska ges ut med fyra nummer per år och ingå i medlemsavgiften.
Tidningen ges från och med 1909 ut som Sveriges Tandläkare-Förbunds Tidning. Tandläkaren Karl Elander från Göteborg är tidningens första redaktör, men ersätts efter två nummer av Birger Engström.
Bläddra gärna tillbaka till vårt 100-årsnummer, nummer 5 2009, där vi skrev om både tidningens och tandvårdens historia i Sverige.
Instagram kommer du att kunna se hur tidningen har förändrats under åren, och vad man diskuterade i tandläkarkåren under olika årtionden.

Upptäck mer