Annons

Annons

Tandvården ambivalent till nanomaterial

En majoritet av tandvårds­personalen anser att nano­material både innebär en stor potentiell nytta och en stor potentiell risk, visar studie.

Nanomaterial finns i allt fler dentala material, men det verkar som om tandläkare och tandhygienister har en något kluven inställning till dem. Det visar en norsk nationell enkätundersökning där i princip samtliga tandläkare och tandhygienister anställda inom folktandvården i Norge tillfrågats om sin uppfattning kring risk och nytta av nanomaterial.
Två tredjedelar av de svarande angav att de upplevde både en stor nytta och en stor risk med nanomaterial. Generellt hade tandläkare mer åsikter kring både risk och nytta av nanomaterial jämfört med tandhygienisterna.
Två tredjedelar av tandläkarna och en tredjedel av tandhygienisterna angav att de hade erfarenhet av att arbeta med nanomaterial, medan sex av tio tandläkare och fyra av tio tandhygienister hade korrekt kunskap om nanomaterial.
En regressionsanalys av de olika variablerna visar att erfarenhet av nanomaterial sammanföll med en ökad upplevd nytta samtidigt som mycket korrekt kunskap om nanomaterial sammanföll med en ökad upplevd risk.

Upptäck mer