Annons

Annons

Tandvården hjälper våldsutsatta

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen ökar, och var under år 2018 fler än någonsin. I snitt kommer 100 samtal per dygn. Många av dem som ringer har fått information via vården, inklusive tandvården, eller socialtjänst.

– Vi kan inte se hur många som kommer via tandvården, men vi tror att många tandläkare har bidragit till att fler våldsutsatta kvinnor tar kontakt med oss. Vi ser att det finns ett stort intresse för denna fråga, bland annat är tandvårdsfilmen om hur man ställer frågor den mest sedda filmen i vårt webbstöd, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.
De har även sett att tandvården beställer material och gör förfrågningar om utbildning.
– Vi får också höra när vi träffar tandläkare att de har patienter som de misstänker är utsatta för våld. Patienter som kanske har skador, avbokar eller uteblir från besök. ”Till slut blev jag tvungen att fråga”, har vi fått höra.
Hon tycker att tandvården är en bra arena för att jobba med frågorna och där det finns stor möjlighet att göra något.
– Dels är våra telefonkort i väntrummet viktiga och att tandläkarna är lyhörda för de tecken som finns.
Hon påpekar att tanken inte är att tandläkaren ska bli kurator, utan att man ställer frågan och sedan kan hänvisa till kvinnofridslinjen som har specialistkunskaper om våld.

Upptäck mer