Annons

Annons

Råd om tobak på fem minuter

Metoden "enkla råd om tobak" tar fem minuter och kan göra tandvården effektivare i kampen mot tobak.

Tandläkare är nyckelpersoner som kan hjälpa patienter att sluta med tobak. Majoriteten av de som röker och nästan hälften av de som snusar vill sluta. Tandläkare träffar de allra flesta.
Tandläkare har ett väldigt bra läge när det gäller att motivera patienter. Ingen vill tappa tänderna eller vara ofräsch i munnen.
Första steget är att fråga om patienternas tobaksvanor. Och det gör de flesta tandläkare. Men bara en tredjedel ger muntlig information om hjälp med avvänjning och få ger patienter skriftlig information.

Enkla råd om tobak

Att samtal om tobak tar tid är ett hinder, tycker många tandläkare.
Därför lanserar Barbro Holm Ivarsson, psykolog och expert på tobaksavvänjning på Statens folkhälsoinstitut, metoden ”enkla råd om tobak”.
– Tandläkare och tandhygienister hinner med korta samtal om tobak och kan sedan slussa patienterna vidare, säger hon.
Så hinner du ge rådgivning om tobak på fem minuter:
* Fråga om tobaksvanor.
* Rekommendera patienten att sluta med tobak och koppla rådet till munhälsan.
* Ta reda på hur motiverad patienten är.
* Ge råd om hur patienten kan gå tillväga och vart han eller hon kan vända sig för stöd.
* Skicka remiss till tobaksavvänjning eller informera om Sluta-röka-linjen. Följ upp hur det har gått vid nästa besök.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 2 2012 eller i Tandläkartidningen+.

Upptäck mer