Konferens om tobaksprevention

För första gången ordnar Tandvård mot Tobak en nationell yrkeskonferens om tobaksprevention.

Nyheter

Våga ta upp tobaksbruk med patienterna

Tandvården kan göra mycket mer än i dag för att identifiera och hjälpa personer att sluta röka eller snusa. Att införa en nationell screening för att upptäcka patienter som riskerar att få munhålecancer är önskvärt, framkom vid symposiet ”Döden i dosan”.

Nyheter

Regeringen vill utöka rökförbudet

Regeringen planerar krafttag mot rökningen: inför rökförbud på uteserveringar, förvara tobaksprodukter utom synhåll för konsumenterna i butikerna och tvinga producenterna att förpacka produkterna i neutrala paket.

Nyheter

Genomförande av tobaksdirektiv utreds

Regeringen utreder nu hur EU:s tobaksproduktdirektiv ska genomföras i Sverige.

Nyheter

Sverige halkar efter i arbetet mot tobak

Tobaksskador ska förebyggas med hjälp av politiska beslut hellre än att behandlas i tandvårdsstolen. Det anser Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak.

Nyheter

Norge satsar på en rökfri framtid

Norges regering vill fasa ut rökning och snus. Den norske tannlegeforening (NTF) deltar i kampen mot tobak.

Nyheter

Råd om tobak på fem minuter

Metoden "enkla råd om tobak" tar fem minuter och kan göra tandvården effektivare i kampen mot tobak.

Nyheter

Så blir du effektivare i kampen mot tobak

Metoden »enkla råd om tobak« tar fem minuter och kan göra tandvården effektivare i kampen mot tobak.

Okategoriserade

Tandvården kan arbeta effektivare mot tobak

Tandvården kan bli effektivare i kampen mot tobak. Det anser Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons