Annons

Annons

Tandvården måste barnsäkras

FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Tandvården måste ”barnsäkras” inför det, betonade Gunilla Klingberg när hon talade på Barntandvårdsdagar 2019 i Borås i dag.

Barn ska ha samma rätt till god vård som alla andra patienter. Att lära känna det barn man möter på kliniken, att lyssna till barnet och göra det delaktigt blir än viktigare när den nya lagen träder ikraft, enligt Gunilla Klingberg, pedodontist och dekan vid odontologiska fakulteten i Malmö.

Gunilla Klingberg


– Vi måste också bli mycket bättre på att känna igen tecken på att ett barn kanske inte har det så bra och då göra orosanmälan. Vården, inklusive tandvården, uppmärksammar bara en bråkdel av alla barn som far illa.
Beakta barnens bästa
När barnkonventionen blir lag stärks barnets ställning.
– Lagen tydliggör att vi har ett stort ansvar att alltid utgå från principen om barnets bästa i allt som påverkar barn. Barn ska få göra sin röst hörd, de får inte diskrimineras och de har rätt till bästa möjliga hälsa, säger Gunilla Klingberg.
Tandvården kommer att behöva säkerställa att alla beslut beaktar barns behov och vilja, enligt Gunilla Klingberg.
– När vi gör förändringar i verksamheter som möter barn måste vi göra barnkonsekvensanalyser. Jag tror också att vi behöver hitta system som underlättar för barn att lämna synpunkter på tandvården.
Krav på barnkunskaper
Tandvården förväntas säkerställer att personal har kännedom om barnens rättigheter.
Ska man arbeta med barn ska man också ha kunskap om barn, till exempel om barnets utveckling och hälsa, hur barnens liv och vardag ser ut och hur man kommunicerar med barn, enligt Gunilla Klingberg.
300 personer
Barntandvårdsdagar 2019 började i går och pågår fram till lunch i dag.
Förutom barnkonventionen och vad det innebär för tandvården har konferensen tagit upp bland annat hur tandläkare ska bemöta våldsutsatta barn, hur det är att leva med ADHD samt sedering, bedövning och injektionsteknik.
Drygt 300 personer har deltagit i Barntandvårdsdagar 2019, som riktar sig till alla som arbetar med barn och ungdomar inom tandvården. Konferensen ordnas varje höst av Svenska Pedodontiföreningen.

Upptäck mer